Obavijesti

Prigovori na bodovanje ispita Državne mature

Za prigovore na bodovanje ispita Državne mature učenici trebaju ispuniti Obrazac za prigovor i sa svog e-maila poslati ga kao word dokument, koordinatorici na e-mail sksnajman7@gmail.com
Za savjet mogu kontaktirati svog predmetnog profesora – preko razrednika.
Prigovore treba poslati što prije a najkasnije do 15.7. do 11 sati.
 
Obrazac prigovora