Projekti škole

X. gimnazija Ivan Supek sudjeluje u velikom broju projekata te obilježava razne datume značajne za rad škole i zajednice u kojoj se nalazi.

 

Dani Ivana Supeka, voditeljice Andrea Kosović, prof i Alma Zubović, prof.

Dani Ivana Supeka organiziraju se s ciljem promoviranje humanističkog, znanstvenog i inovatorskog duha u spomen na hrvatskog velikana dr. Ivana Supeka čije ime škola nosi. Učenici se, kroz individualni rad s mentorima potiču na istraživački rad koji onda i prezentiraju na završnoj svečanosti u travnju svake godine.

 

Dan škole, Željka Frković, ravnateljica

Svake godine, u listopadu X. gimnazija Ivan Supek obilježava Dan škole. Na taj dan učenici i profesori se okupljaju u zajedničkim aktivnostima izvan škole s ciljem međusobnog druženja i upoznavanja znamenitosti naše domovine. Tako se organiziraju izleti u gradove diljem Hrvatske, ali i posjeti muzejima i galerijama uz obilazak grada Zagreba.

 

Dan sjećanja na Vukovar, voditeljice Željka Frković, ravnateljica, Dajana Gaćina, prof., Ljerka Jurkić, prof.

Povodom Dana sjećanja na Vukovar, organiziraju se različite aktivnosti s ciljem senzibilizacije učenika za noviju hrvatsku povijest i stvaranje samostalne Republike Hrvatske. Neke od aktivnosti uključuju prezentacije učenika koji su sudjelovali u Koloni sjećanja, tematska predavanja, prezentaciju učeničkih radova vezanih za neke važne događaje iz hrvatske povijesti, književne susrete s autorima i njihovim djelima, prezentaciju učeničkih zapisa iz Vukovara. Na sam Dana sjećanja na Vukovar, 18. studenog, organizira se paljenje svijeća pred školom i odlazak  učenika i profesora u Vukovar u organizaciji Grada Zagreba, s ciljem sudjelovanja u Koloni sjećanja.

 

Europski dan jezika, voditeljica Tanja Jovanović, prof.

Europski dan jezika obilježava se 26. rujna s ciljem promicanje europske jezične i kulturne raznolikosti, ukazivanje na važnost učenja jezika, jačanje višejezičnosti i međukulturalnog razumijevanja te poticanje učenja jezika u i izvan škole. Učenici u suradnji s nastavnicima izrađuju plakate na temu stranih jezika koji se izlažu u hodnicima škole.

 

Kulturna i javna djelatnost knjižnice, voditeljice Maja Vuković, dipl. bibl.

X. gimnazija ponosna je na aktivnu ulogu knjižnice u životu škole, koja s ciljem razvijanja interesa učenika za bolje upoznavanje i vrednovanje Hrvatske i ostalih zemalja Europe, poticanja učenika na čitanje hrvatske i svjetske književnosti kao i pamćenje i obilježavanje značajnijih datuma u hrvatskoj povijesti provodi niz raznih aktivnosti tijekom godine. Tako se u suradnji s učenicima redovito organiziraju razne izložbe, promocije i predavanja te obilježavanja važnih dana poput Festivala svjetske književnosti, Europskog dana jezika, Mjeseca hrvatske knjige, Međunarodnog dana materinskog jezika, Dana hrvatskog  jezika (Vladan Desnica), Svjetskog dana pjesništva, Svjetskog dana knjige i autorskih prava te obilježavanjem obljetnica smrti i rođenja hrvatskih i svjetskih književnika, slikara, skladatelja i kipara itd.

 

Božićni sajam, voditeljice Ljiljana Erceg Vukić, prof. i Armela Gradac, prof.

Božićni sajam u X. gimnaziji Ivan Supek organizira se s ciljem promicanja humanih vrednota i međusobnog druženja učenika, roditelja i nastavnika te ukazivanja na ljepotu i raznolikosti slavljenja Božića. Sajam je otvoren za javnost, a učenici na štandovima koje sami osmisle nude proizvode koje su sami pripremili u svrhu prikupljanja novčanih sredstava za pomoć bližnjima (učenicima naše škole) i drugima kojima je pomoć potrebna.

 

Poklade, Željka Frković, ravnateljica

Na pokladni utorak, učenici i profesori X. gimnazije Ivan Supek dolaze maskirani u školu, te je organiziran izbor za najbolju pojedinačnu i najbolju skupnu masku. Najboljim maskama dijele se nagrade – pokladnice za cijeli razred. Cilj je osvijestiti važnost tradicionalne baštine te stvoriti ugodno ozračje u školi okupljanjem učenika i profesora u zajedničkoj aktivnosti.

 

Maturalni ples, voditeljice Željka Frković, ravnateljica i Alma Zubović, prof.

Svake godine svečani maturalni ples za učenike naše škole održava se u Hotelu Westin. Cilj je okupiti sve maturante na jednom mjestu te se svečano oprostiti od njih i njihovih roditelja. U sklopu svečanog maturalnog plesa nastupa i zbor X. gimnazije Ivan Supek a bira se i „naj-razred“ te najbolji plesni par.

 

Program razmjene jezičnih asistenata iz Austrije, voditeljice Liljana Skenderović, prof. i Višnja Špiljak, prof.

Program je namijenjen učenicima i nastavnicima, a provodi se kroz održavanje nastave izvornog govornika njemačkog jezika po 3 sata tjedno.

 

Projekt „Razmjena pisama“, voditeljica Magda Kuljiš, prof.

U projektu Razmjene pisama sudjeluju učenici iz Trsta i Zagreba koji putem izmjenjivanja pisama o različitim temama ostvaruju kontakte s vršnjacima iz različitih zemalja, razvijaju pisano i usmeno izražavanje na hrvatskom i talijanskom jeziku. S ciljem razvijanja tolerancije i upoznavanja s međukulturalnim nasljeđem, učenici organiziraju posjete u dva grada te pripremaju prezentacije i plakate na različite teme usporedbe dviju kultura. U međusobnoj suradnji učenici će izdati zbirku pisama kao prikaza života tinejdžera u Trstu i Zagrebu.

 

Projekt „Školski volonteri“, voditeljica Marija Roth, prof.

Cilj projekta je osmišljavanje održivih volonterskih programa u školama i akcija u zajednicama koje organiziraju odgojno-obrazovni djelatnici i učenici te tako šire kulturu volontiranja i odgajaju djecu i mlade i aktivan doprinos zajednici. Neke od aktivnosti koje se provode u sklopu projekta su edukacija nastavnika i stručnih suradnika u području aktivnog građanstva i volontiranja, umrežavanje s drugim udrugama i školama te osmišljavanje novih projekata, suradnja s vanjskim volonterima, pomoć u provođenju aktivnosti Volonterskog kluba škole, pomoć u provedbi različite aktivnosti vezane uz rad Škole, pomoć u organiziranju Dana Ivana Supeka i drugih manifestacija u Školi.

Neke od akcija u kojima su sudjelovali učenici i nastavnici X. gimnazije:  volontiranje u Dječjem domu A. G. Matoša i Dječji dom u Nazorovoj –  pomoć u učenju, kreativne, sportske i glazbene radionice; volontiranje u Dječjem domu Laduč – pomoć u učenju i druženje sa štićenicima doma; volontiranje u domovima za starije i nemoćne osobe Centar i Pešćenica; volontiranje u Udruzi Kap dobrote; suradnja s Caritasom; redovita pomoć u pučkoj kuhinji sestara Majke Terezije u Jagićevoj ulici; ekološke akcije vezane uz održivi razvoj i očuvanje okoliša – suradnja s volonterima u prihvatilištu za medvjede u Kuterevu, čišćenje u Parku prirode Medvednica; suradnja s Crvenim križem; prikupljanje pomoći za djecu iz Afrike u obliku godišnjih školarina; organiziranje sajma za štićenike Udruge Krijesnica; uređenje prostora škole – Dnevni boravak, Volonterski kutak…

 

Projekt „Hrvatska volontira“, voditeljica Marija Roth, prof.

Projekt se provodi u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb, a s ciljem mobiliziranja što većeg broja volontera u zajedničkom isticanju značaja volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Jedna od glavnih aktivnosti je prezentacija volonterskih akcija i projekata u kojima su sudjelovali učenici naše škole učenicima drugih škola i na taj način ih motivirati na uključivanje u volontiranje. Učenici sami odabiru aktivnosti u kojima žele sudjelovati u okviru manifestacije „Hrvatska  volontira“.

 

Projekt „Govorna pošta“ – „Mladi za mlade“, voditeljice Silva Crnić, prof., Marija Roth, prof. i Mihaela Lekić, bivša učenica, članica udruge Dignitas

Učenici i nastavnici X. gimnazije Ivan Supek svake godine skupljaju sredstva za pomoć bivšim štićenicima domova za nezbrinutu djecu za zakladu Vaša pošta. Organiziraju se aktivnosti poput projekcije filma, predavanja i diskusija s ciljem podizanje svijesti učenika o problemu beskućništva bivših štićenika domova za nezbrinutu djecu te pomaganja svojim vršnjacima.

 

Vršnjačka pomoć u učenju, voditeljica Marija Roth, prof. i članovi Volonterskog kluba X. gimnazije Ivan Supek

Cilj projekta je omogućiti učenicima izravno pomaganje svojim vršnjacima kroz pomoć u učenju. Pomoć u učenju je organizirana u vršnjačkim grupama te kao dopunski rad, a pozvani su da se pridruže svi učenici kojima je pomoć potrebna te učenici koji žele pomoći drugima u učenju. Učenici uključeni u ovaj projekt razvijaju komunikacijske i suradničke vještine te želju za učenjem.

 

Projekt „Kako riješiti sukob?“ – mladi promoviraju i podučavaju medijaciju i toleranciju, voditeljica Marija Roth, prof.

Projekt „Kako riješiti sukob?“ provodi se u suradnji s Forumom za slobodu odgoja s ciljem promicanja mira, tolerancije i nenasilja. Učenici prolaze edukaciju iz vještina komunikacije i rješavanja sukoba te provedbu edukacijskih radionica za učenike srednjih i osnovnih škola. Nakon edukacija povezuju se sa studentima i mladima koji su također sudjelovali u edukaciji te u suradnji s njima pripremaju predavanja i radionice o nenasilnoj komunikaciji za učenike svoje škole.

 

Projekt Kreativna škola, voditeljica Marija Roth, prof.

Projekt Kreativna škola obuhvaća primjenu kreativnih i suvremenih metode poučavanja i vrednovanja s ciljem motiviranja učenika za učenje i pripreme za njihovo daljnje obrazovanje i zanimanje. Nastavnici usvajaju nova i produbljuju već postojeća znanja i vještine primjenom kreativnih i suvremenih metoda podučavanja kako bi potaknuli razvoj interkulturalnih kompetencija i kritičkog razmišljanja učenika. Projektom je predviđena edukacija, kako nastavnik tako i učenika X. gimnazije „Ivan Supek“ s ciljem da i oni postanu aktivni sudionici nastavnog procesa.

 

ASEF Class Network, voditeljica Marija Roth, prof

Asia-Europe Foundation Classroom Network omogućuje učenicima i nastavnicima uključivanje u različite projekte koristeći se informacijsko-komunikacijskom tehnologijom te engleskim jezikom. Cilj projekta je predstaviti život škole, učenika i nastavnika različitih zemalja u Europi i Aziji, a namijenjeno je svim zainteresiranim učenicima koji se žele uključiti u pojedine projekte.

Učenici i nastavnici se uključuju u projekte koristeći se IKT-om i engleskim jezikom.

 

Školski laboratorij slave, voditelji Frances Novosel, prof., Iva  Vajnaht, prof. i Josip Kličinović, prof.

British Council, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i CARNetom organizira natjecanje u prezentaciji srednjoškolskog gradiva iz kemije, fizike, biologije, matematike, geografije te ostalih prirodoznanstvenih i tehničkih predmeta. Cilj projekta je potaknuti učenike i nastavnike na kreativan pristup učenju i prezentaciji srednjoškolskog gradiva iz područja prirodnih i tehničkih znanosti. U natjecanju mogu sudjelovati učenici od 1. do 4. razreda srednje škole, samostalno ili u paru.

 

Projekt održivog razvoja „Junaci budućnosti“, voditeljica Frances Novosel, prof.

Projektom održivog razvoja „Junaci budućnosti“ učenicima se nudi mogućnost da kroz rad na pripremi i primjeni rješenja usvajaju važnost znanosti, a posebno kemije, u svakodnevnom životu kao i u održivom razvoju naše budućnosti. Od učenika se očekuje teorijsko znanje, interes za znanost te kreativnost i mašta.

 

Projekt „Tko je to u ogledalu?“, voditeljica Marija Roth, prof.

U suradnji s Centrom BEA, učenice sudjeluju u aktivnostima čiji je cilj stvaranje pozitivne slike o sebi i podizanje samopouzdanja djevojaka te razbijanje kulturnih stereotipa o izgledu, ulozi i vrijednosti žena u društvu.  Radionice, predavanja i tribine usmjerene su na edukaciju o štetnosti loših prehrambenih navika i njihovoj povezan osti s niskim samopouzdanjem i lošom slikom o sebi.

 

Projekt „Hip. Hop. Pa skok.“, voditeljica Marija Roth, prof.

Cilj projekta je pridonijeti smanjenju rizika vršnjačkog nasilja među mladima te osvještavanje stavova i ponašanja kroz usvajanje pozitivnih životnih i socijalnih vještina. Različitim interaktivnim edukativnim radionicama se potiče mlade na aktivno sudjelovanje u prevenciji nasilja u vlastitoj sredini. Učenici se osnažuju da prepoznaju i upozore na nasilje kojem su izloženi te aktivno zagovaraju nenasilno, pozitivno ponašanje i zdrave životne stilove.

 

Noć muzeja – učenici vodiči, voditelji Petra Mihanović, prof. i Karmen Farac Turković, prof.

Učenici X. gimnazije Ivan Supek imaju priliku, pod stručnim vodstvom, educirati se za vodiča muzeja. U okviru manifestacije „Noć muzeja“, učenici naše škole postaju vodiči svojim vršnjacima i širem građanstvu u muzejima Zagreba.

 

Projekt za Festival matematike u Puli, voditelji Damir Vresk, prof. i Josip Kličinović, prof.

Da bi sudjelovali na matematika+ izlaganju na Festivalu matematike u Puli, učenici se kroz razne aktivnosti upoznaju s matematičkim modeliranjem te konceptom matematike u svakodnevnom životu. Od praćenja meteoroloških pojava i statističke analize prikupljenih podataka do upoznavanja s metodologijom istraživanja, pisanja stručnih i znanstvenih radova. Učenici samostalno izrađuju plakate, prezentacije te sudjeluju u javnim nastupima na stručnim skupovima.

 

Pristupanje različitim projektima pri EU-u, voditelji Frances Novosel, prof., Nataša Rudolf, prof. i Iva Vajnaht, prof.

S ciljem poticanja učenika na znanstveno-istraživački rad na području prirodnih znanosti, u našoj školi se potiče učenike na pristupanje različitim projektima pri EU-u. Učenike se priprema za izradu učeničkih projekata uz proširenje znanja koju su usvojili na redovitoj i izbornoj nastavi iz prirodoslovlja te upoznavanje modernih tehnologija i instrumenata kao i moderne znanstvene sredine.

 

Radionica: „Dobar, bolji, sebi najgori“, voditeljica Armela Gradac, prof.

Cilj radionica Dobar, bolji, sebi najgori je olakšati učenicima svih razreda, naročito prvih, prevladavanje teškoća s kojima se susreću u školi (ocjene, vršnjaci, okolinski zahtjevi). Radionice su osmišljene tako da se prorađuju učenikove potrebe i emocije kao i  načini kako djelovati u skladu sa svojom potrebom i  zahtjevima okoline. Učenici surađuju međusobno i uz pomoć voditeljice diskusijom, igrom i učenjem novih strategija za „snalaženje u školi“.

 

Projekt „Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku“, voditeljica Neli Mindoljević, prof. savj. i Jelena Crnek, prof.

Projekt se provodi u suradnji s Institutom za kulturu i etiku, Zagreb s ciljem senzibiliziranja učenika za kritičko promišljanje o negativnim i štetnim društvenim pojavama te poticanja samokritičkog prosuđivanja. Učenici se putem predavanja i organizacijom izložbe upoznaju s baštinom i kulturnim nasljeđem naše zemlje na području suzbijanja korupcije, moralnim normama hrvatskog društva kroz povijest te razvijaju razumijevanje za potrebu suzbijanja korupcije, velikoga društvenog problema današnjeg društva.

 

Manifestacija „Znanstveni piknik“, voditeljice Frances Novosel, prof. i Iva Vajnaht, prof.

Manifestacija „Znanstveni piknik“ organizira se s ciljem popularizacije i razvijanja zanimanja za prirodne znanosti, a posebno kemiju, među učenicima srednjih škola te promicanje aktivne primjene znanja iz fizike i kemije. Manifestacija je namijenjena svim zainteresiranim učenicima, a organizira je Udruga profesor Baltazar, uz podršku IRB, CARNet i Mrežu popularizatora.

 

Projekt „Razmišljaj filmom“, voditeljica Petra Mihanović, prof.

Projekt „Razmišljaj filmom“ provodi se u suradnji s Udrugom Restart, a osmišljen je s ciljem Podizanje vizualne kulture učenika te poticanja učenika na promišljanje i razvoj kritičkog mišljenja. Nakon projekcije dokumentarnih filmova koji problematiziraju aktualne teme poput bullyinga, ovisnosti o internetu, odnosu prema tijelu… učenike se potiče na promišljanje i raspravu.

 

Rotary program razmjene učenika, voditeljica Tanja Jovanović, prof.

Projekt je organiziran u suradnji s Rotary klubom kroz program razmjene mladih s ciljem poticanja suradnje različitih uzrasta mladih u poticanju i podržavanju učenja, projekata i aktivnosti usmjerenih na promicanje mira, tolerancije i nenasilja. Kroz razmjenu mladih učenici uče iz prve ruke o svim aspektima života u drugoj zemlji, upoznaju različite kulture, uče novi jezik te upoznaju prijatelje iz cijeloga svijeta s kojima ostaju povezani i dugo nakon završetka razmjene. Kako se njihov pogled na svijet širi oni sazrijevaju i razvijaju dublje razumijevanje samih sebe. Učenici na razmjeni ambasadori su koji predstavljaju svoju zemlju i kulturu.

 

 

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

ERASMUS+ PROJEKTI

X. gimnazija Ivan Supek sudjeluje u programu Erasmus+ koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

 

Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitače, voditeljica Jelena Crnek, prof.

Projekt stvaranja Priručnika za neodlučne, posrnule i loše čitače pokrenut je s ciljem poboljšanja vještine čitanja učeničke populacije u dobi između 15. i 18. godina pomažući im u prevladavanju nedostatka povjerenja u vlastite sposobnosti i osobnu motiviranost. Priručnik definira pismenost kao bitan dio ljudskoga prava na obrazovanje. Pravo na čitateljsku pismenost, pretpostavljeno ovim projektom, prevodi se u pravo na potporu učeničkoj pismenosti. Nikoga tko se bori s pismenosti, ne treba pustiti da se bori sam. Inicijativa koja se ovim projektom pokreće pomoći će srednjoškolskim nastavnicima, knjižničarima, školskim stručnim službama kao i edukatorima školskoga osoblja u razvoju onih vještina potrebnih za podršku neodlučnim, posrnulim i lošim čitateljima.

 

DISCO projekt – Poticanje kreativnosti u nastavi, voditeljica Marija Roth, prof.

Cilj projekta „DI-fferent S-chool for C-reative O-utcomes“ je unaprjeđenje postojećih te usvajanje novih kreativnih metoda rada kako bi škola (p)ostala mjesto gdje učenice vole i žele boraviti.

Poticanjem kreativnosti i korištenja kreativnih tehnika i pristupa u radu s učenicima želimo postići višu zainteresiranost učenika za nastavni proces i učenje te gradivo učiniti pristupačnijim. Težnja je da se u nastavi koristi što više kreativnih tehnika  te da se u okoštalom obrazovnom sustavu pokuša razbiti postojeće obrasce i pobudi inspiraciju za poticanje kreativnosti u nastavnom okruženju isto kao i u svakodnevnom životu. DISCO projekt je prepoznat od strane Agencije za mobilnost i programe EU te je kao ERASMUS+ projekt od strane Europske komisije financirana edukacija 13 nastavnika u iznosu od 36.800,00 eura

 

Moving Beyond Conflict, voditeljice Marina Šokčević, prof. i Petra Mihanović, prof.

Cilj projekta je kroz istraživanje i razumijevanje prošlih i sadašnjih sukoba u Sjevernoj Irskoj i Hrvatskoj istraživati predrasude i sukobe te osvijestiti njihov utjecaj na mlade i ljudska prava u obje zemlje. Uz stjecanje komunikacijskih, digitalnih i socijalnih kompetencija, učenici će razvijati vještine za rješavanje sukoba i vještine vođenja medijacije te će tako postati pokretači promjena unutar lokalnih zajednica. Uz promociju aktivnog sudjelovanja u društvu, nizom kulturnih i sportskih aktivnosti jača se svijest o zdravim životnim izborima.

 

eTwinning projekti

eTwinning jedna je od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole suradnjom s kolegama iz drugih europskih škola.

eTwinning projekti u kojima učenici X. gimnazije „Ivan Supek“ mogu sudjelovati u šk. godini 2016./17.

 

Festivals without borders, voditeljice Marija Roth, prof.

S ciljem kreiranja e-knjige, učenici međusobno surađuju putem IKT alata te prezentiraju festivale iz vlastitih zemalja i traže sličnosti i razlike među njima. Učenici će samostalno istraživati o festivalima, tematski ih podijeliti (festivali povezani s prirodom, vinom, religijom, sportom…) te pripremati materijale za e-knjigu. Traženjem sličnosti i razlika među europskim festivalima, s posebnim naglaskom na zemlje Mediterana, učenici će usvajati i promovirati važnost tolerancije i uvažavanja različitih kultura.

 

To play or not to play, that is a European question, voditeljice Marija Roth, prof. i Vanesa Jurić, prof.

U okviru projekta učenici će svojim europskim kolegama prezentirati, za njihovu zemlju tradicionalne igre i sportove. Cilj projekta je uključivanje učenika u aktivnosti koje promoviraju toleranciju te otkrivanje europskih tradicionalnih igara i sportova. Učenici će izraditi video prezentaciju jedne do dvije tradicionalne igre ili sporta te izraditi video/Powerpoint upute na engleskom jeziku, kako bi učenici drugih europskih zemalja mogli igrati tu igru ili sport.

 

40 pravila ljubavi, voditeljice Marija Roth, prof.

U sklopu projekta učenici će učiti o i promovirati toleranciju, prijateljstvo te empatiju, solidarnost i humanost. Učiti će o pozitivnim ljudskim vrijednostima te odnosima među ljudima: prijateljima, bračnim parovima, članovima obitelji, pripadnicima različitih religijskih grupa i društvenog statusa kao i odnosima među ljudima različitih nacionalnosti i uvjerenja. Projektom se želi razviti čitalačka kultura i estetske vrijednosti te kroz aktivnosti čitanja i pisanja razvijati kritičko mišljenje.

Kao inspiraciju koristit ćemo roman turskog pisca Elifa Safaka te islamskog pjesnika Rumia.

Prva aktivnost uključuje čitanje romana i diskusiju na temu romana, nakon čega će se pisati knjiga koja će sadržavati 40 pravila ljubavi, a koje će osmisliti sudionici projekta. Naš cilj je napisati, definirati i složiti se oko 40 pravila ljubavi, 40 pravila koja su temelj ljubavi, prijateljstva, poštovanja, solidarnosti i humanosti.

Rezultat ovog projekta, e-knjiga sadržavat će i fotografije koje prezentiraju ljubav, prijateljstvo, solidarnost i humanost.

 

Tekst: Marija Roth, prof.