Vijeće roditelja

Vijeće roditelja (u daljnjem tekstu VR) čine javno izabrani predstavnici razrednih odjela – jedan roditelj iz svakog odjela. Vijeće roditelja formira se na konstitucijskom sastanku početkom školske godine kada se bira i predsjednik, te predsjednik VR.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

    – s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima obrazovnog rada

    – s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija

    – s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje

    – s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u školi

    – s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu

    – sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći

    – s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima
(Statut X. gimnazije Ivan Supek, članak 120.)