Vijeće roditelja

Vijeće roditelja (u daljnje tekstu VR) čine javno izabrani predstavnici razrednih odjela - jedan roditelj iz svakog odjela (ukupno 41 roditelj). Vijeće roditelja formira se na konstitucijskom sastanku na početku školske godine kada se bira i predsjednik, te zamjenik predsjednika VR.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

    - s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima obrazovnog rada

    - s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija

    - s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje

    - s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u školi

    - s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

    - sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći

    - s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima
(Statut X. gimnazije "Ivan Supek", članak 120.)