O profesionalnom usmjeravanju

Što je profesionalno usmjeravanje?

Profesionalno usmjeravanje se odnosi na aktivnosti usmjerene na pomoć pojedincu pri razmatranju njegovih obrazovnih pitanja kako bi donio prikladne odluke vezane uz vlastito obrazovanje i tranziciju na tržište rada.

Cilj je postizanje sklada pojedinca i njegove radne okoline, a postiže se upoznavanjem osobina pojedinca i njegovim uparivanjem s različitim zanimanjima. U tu se svrhu obično primjenjuju različite mjere interesa, vrijednosti i/ili sposobnosti.

 

Zašto profesionalno usmjeravanje?

Na poslu provodimo značajan dio dana najmanje pet dana u tjednu. Budući da jedan značajan dio odraslog života provodimo radeći, važno je da postoji sklad između pojedinca i radne okoline kako zbog dobrobiti radne organizacije, tako i zbog osobne dobrobiti pojedinca.

Odabir zanimanja koja su u skladu s osobinama pojedinca povezan je s pozitivnim ishodima u karijeri poput:

  • većeg zadovoljstva
  • uspješnijeg obavljanja radnih zadataka
  • manje stresa
  • manje izostajanje s posla
  • manje mijenjanje poslova

 (Holland, 1959; Dawis i Lofquist, 1984; Tinsley, 2000 prema Euroguidance Hrvatska, 2016).

 

Izvor:
Euroguidance Hrvatska. (2016). Uvod u profesionalno usmjeravanje [Brošura]. Zagreb: Agencija za mobilnost i programe Europske unije.