Pedagoginja

Pedagoginja Jasminka Cigić u gimnaziji radi od rujna 1991. godine. U proteklom razdoblju polazila je preko 70 jednodnevnih seminara za stručne suradnike pedagoge. Prošla je i višednevne seminare i stručne skupove.

Voditeljica je školskog preventivnog programa protiv zlouporabe sredstava ovisnosti od 1998. godine. Sudjelovala je na seminarima za koordinatore i nositelje školskih preventivnih programa u rujnu 1998., studenom 2000., travnju 2003. i siječnju i travnju 2006.

Godine 2001. sudjelovala je u projektu edukacije roditelja učenika drugog razreda „SVI ZA PROTIV“ kao predavačica u suradnji s liječnicom školske medicine, socijalnim radnikom i djelatnikom Centra za prevenciju ovisnosti Grada Zagreba.

Organizira tribine Mladi za mlade u suradnji s profesoricom Jasminkom Dobravc-Poljak s Odjela za reproduktivno zdravlje Dječje bolnice u Klaićevoj u kojima sudjeluju učenici srednjih škola grada Zagreba.

Bila je školska koordinatorica Programa za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika (PISA) u kojem RH prvi put sudjeluje. Hrvatski i međunarodni rezultati istraživanja bit će dostupni i javno objavljeni krajem 2007. godine.

Prati rad Vijeća učenika. Po potrebi sudjeluje u radu Vijeća roditelja. Sudjeluje u radu stručnih tijela škole. Članica je povjerenstva za uvođenje pripravnika u rad.