Stručni suradnici

Na školi kao stručni suradnici rade pedagoginja Jasminka Cigić, prof. i psihologinja Marija Roth, prof. .

Pedagoginja Jasminka Cigić u gimnaziji radi od rujna 1991. godine. U proteklom razdoblju polazila je preko 70 jednodnevnih seminara za stručne suradnike pedagoge. Prošla je i višednevne seminare i stručne skupove.

Voditeljica je školskog preventivnog programa protiv zlouporabe sredstava ovisnosti od 1998. godine. Sudjelovala je na seminarima za koordinatore i nositelje školskih preventivnih programa u rujnu 1998., studenom 2000., travnju 2003. i siječnju i travnju 2006.

Godine 2001. sudjelovala je u projektu edukacije roditelja učenika drugog razreda „SVI ZA PROTIV“ kao predavačica u suradnji s liječnicom školske medicine, socijalnim radnikom i djelatnikom Centra za prevenciju ovisnosti Grada Zagreba.

Organizira tribine Mladi za mlade u suradnji s profesoricom Jasminkom Dobravc-Poljak s Odjela za reproduktivno zdravlje Dječje bolnice u Klaićevoj u kojima sudjeluju učenici srednjih škola grada Zagreba.

Bila je školska koordinatorica Programa za međunarodnu procjenu znanja i vještina učenika (PISA) u kojem RH prvi put sudjeluje. Hrvatski i međunarodni rezultati istraživanja bit će dostupni i javno objavljeni krajem 2007. godine.

Prati rad Vijeća učenika. Po potrebi sudjeluje u radu Vijeća roditelja. Sudjeluje u radu stručnih tijela škole. Članica je povjerenstva za uvođenje pripravnika u rad.

Psihologinja Marija Roth je u gimnaziji od 2003. godine. Završila je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te položila stručni ispit za zanimanje stručnog suradnika psihologa. U svom poslijediplomskom obrazovanju završila je Školu kibernetike psihoterapije pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom rada sudjelovala je na dvadesetak seminara i stručnih  skupova iz područja psihologije.

Sudjeluje u planiranju i programiranju rada škole, radi i surađuje s ravnateljicom, nastavnicima, roditeljima i, ono što najviše voli, s učenicima. S učenicima radi u preventivnim radionicama i vodi individualne razgovore. Slobodni su javiti se i razgovarati o bilo kojoj temi. Zajedno se bave uglavnom prevladavanjem školskog neuspjeha i svladavanjem poteškoća u učenju, odnosima s roditeljima i vršnjacima, tragedijama i teškim trenucima unutar obitelji, adolescentskim krizama i ljubavnim problemima.

Surađuje s Udrugom P.E.T.+ i njihovim članovima, Nevenom Runjić i Marijem Bandićem, koji tim provodi radionice “Prevencija rizičnih ponašanja“ u svim prvim razredima i „Iskra pravednosti“ u svim drugim razredima X. gimnazije.

Voditeljica je školskog preventivnog programa mjera povećanja sigurnosti u X. gimnaziji u okviru kojega je izradila četiri programa za prevenciju nasilja. U suradnji s učenicima snimila je kratki igrani film o prevenciji ovisnosti koji je financirao Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport. U 2003. godini bila je članica stručne radne skupine za procjenu projekata udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, imenovana od strane Ministarstva prosvjete i športa te članica radne skupine za procjenu projekata Klubova mladih za dodjelu financijskih sredstava, imenovana od Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.

U suradnji s profesoricom Ljiljanom Erceg-Vukić provela je istraživanje “Fizika iz učeničke perspektive”, a rad je objavljen u Zborniku o problemski i istraživački usmjerenoj nastavi fizike. Bila je izvršna urednica časopisa za psihološku medicinu i primijenjenu psihologiju PRO MENTE u kojem je objavila nekoliko članaka na temu suicida i emocionalne inteligencije. Sudjelovala je u formiranju i radu Udruge za poticanje i edukaciju mladih za aktivno sudjelovanje u kreativnoj prevenciji ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja IMPUT koju su osnovali učenici i profesori X. gimnazije u 2003. godini, ujedno je i tajnica Udruge. Članica je i Udruge “Hrabri telefon”.