Moving beyond conflict

Projekt je organiziran u suradnji s organizacijom iz Sjeverne Irske Education Authority North Eastern Region koji su i nosioci projekta, a naša škola je partner projekta.

Okupiti učenike koji su sudjelovali u projektu i njihove roditelje te im na završnoj svečanosti podijeliti diplome.

Učenici će na osnovu stečenog znanja tijekom trajanja projekta izraditi prezentacije i prezentirati ih svojim vršnjacima.

Poticati učenike da koriste stečena znanja dobivana tijekom trajanja projekta u svakodnevnom životu, osobito ona iz područja medijacije.