Upisni rokovi

Informacije za prijavu i upis učenika u 1. razred X. gimnazije “Ivan Supek” u školskoj godini 2022./2023.

Na temelju Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 18. svibnja 2022., učenici se prijavljuju i upisuju elektronički putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ).

Postupci prijava i upisa u 1. razred srednje škole opisani su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!“

Napomena: Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba od 23. svibnja do 6. lipnja 2022.

Početak prijava obrazovnih programa 25. lipnja 2022.

Bodovni prag je 76 boda za sve programe.

1.) PROGRAMI OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE:

Ukoliko učenik nije učio izabrani 1. strani jezik (engleski) najmanje četiri godine, pristupa provjeri znanja:

  • Provjera će biti  1. srpnja 2021. u 13:00 sati. Potrebno je popuniti obrazac najkasnije do 30. lipnja 2021. do 12:00 sati. 
  • Provjera za učenike s teškoćama u razvoju će biti 21. lipnja 2021. u 11:00 sati. Učenici s teškoćama trebaju popuniti obrazac, najkasnije do 18. lipnja 2021. do 12:00 sati. 

VAŽNO
Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz), OIB i kemijsku olovku (crna, plava).

 

2.) PROGRAM OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU:

  • Provjera znanja engleskog jezika će biti 1. srpnja 2021. u 11:30 sati. Potrebno je popuniti obrazac, najkasnije do 30. lipnja 2021. do 12:00 sati. Kandidati trebaju biti u hodniku pokraj dizala na IV. katu u 11:15 sati.
  • Provjera za učenike s teškoćama u razvoju će biti 21. lipnja 2021. u 9:30 sati. Potrebno je podnijeti obrazac, najkasnije do 18. lipnja 2021. do 12:00 sati.

VAŽNO

Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz) i kemijsku olovku (crna, plava) .

 

SVE PROVJERE ZNANJA ENGLESKOGA JEZIKA provode se pisanim putem iz područja čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).

 

Zaključavanje odabira obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica je 7. srpnja 2021.

Objava konačnih ljestvica poretka je 10. srpnja 2021.

Dostava dokumenata za upis u I. razred srednje škole je:
12. srpnja 2021. od 9:00 do 14:00 sati osobno ili elektroničkim putem. Preporuča se slanje elektroničkim putem.

U naslov (predmet)/subject e-pošte napisati ime i prezime učenika , priložene dokumente imenovati ispravno (upisnica, dodatni bodovi, teškoće).

Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem. Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2021.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:
1. Upisnica (preuzeta iz sustava upisi.hr, potpuno popunjena te potpisana od učenika i roditelja)
2. Dokumentacija na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove
3. Za učenike s teškoćama – Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje o obliku školovanja i popratna zdravstvena dokumentacija