Upisni rokovi

Informacije za prijavu i upis učenika u 1. razred X. gimnazije Ivan Supek u školskoj godini 2023./2024.

Na temelju Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 18. svibnja 2022., učenici se prijavljuju i upisuju elektronički putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ).

Obavještavamo sve kandidate i roditelje/skrbnike kako su objavljeni vizualni hodogrami. Možete ih pronaći na poveznici.

Napomena: Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba od 29. svibnja do 16. lipnja 2023.

Početak prijava obrazovnih programa 28. lipnja 2023.

Bodovni prag je 76 bodova za sve programe. Učenik se mora prijaviti u svaki program putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr 

Pravilnik o provođenju upisa u 1. razred

1.) PROGRAMI OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE:

Ukoliko učenik nije učio izabrani 1. strani jezik (engleski/njemački) najmanje četiri godine, pristupa provjeri znanja:

1.1.) Provjera znanja engleskog/njemačkog jezika održat će se 5. srpnja 2023. u 13:30 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek (Klaićeva 7, 10 000 Zagreb). Potrebno je poslati pisani zahtjev na mail adresu referada@deseta-gimnazija.hr i popuniti obrazac najkasnije do 4. srpnja 2023. do 12:00 sati.

 • Kandidati trebaju doći u 13.00 sati na III. kat škole i pričekati pokraj dizala i oglasne ploče.
 • Provjera znanja održat će se u jednoj od učionica na III. katu. Na oglasnoj ploči na III. katu će jasno biti napisano u kojoj učionici.
 • Ispit traje 60 minuta.
 • Ispit se piše kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom. (Kandidat donosi svoju kemijsku olovku.)
 • Pri ulazu u ispitnu prostoriju (učionicu) potrebno je predati ugašeni mobitel dežurnom nastavniku (staviti mobitel i ostale stvari na za to predviđeno mjesto – klupa pored ulaza u učionicu).
 • Termin objave privremenih rezultata i termin uvida u test objavit će se na dan pisanja ispita.
 • Konačna lista bit će objavljena pod zaporkama na mrežnim stranicama škole nakon uvida u test.

1.2.) Provjera znanja engleskog/njemačkog jezika za učenike s teškoćama u razvoju održat će se 26. lipnja 2023. u 13:30 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek (Klaićeva 7, 10 000 Zagreb). Učenici s teškoćama trebaju poslati pisani zahtjev na mail adresu referada@deseta-gimnazija.hr i popuniti obrazac, najkasnije do 23. lipnja 2023. do 12:00 sati. 

 • Kandidati trebaju doći u 13.00 sati na IV. kat škole i pričekati pokraj dizala i oglasne ploče.
 • Provjera znanja održat će se u učionici 430 koja se nalazi na IV. katu.
 • Ispit traje 60 minuta.
 • Ispit se piše kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom. (Kandidat donosi svoju kemijsku olovku.)
 • Pri ulazu u ispitnu prostoriju (učionicu) potrebno je predati ugašeni mobitel dežurnom nastavniku (staviti mobitel i ostale stvari na za to predviđeno mjesto – klupa pored ulaza u učionicu).
 • Termin objave privremenih rezultata objavit će se na dan pisanja ispita.
 • Uvid u test održat će se isti dan u 14:45.
 • Konačna lista bit će objavljena pod zaporkama na mrežnim stranicama škole nakon uvida u test.

VAŽNO
Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz) i kemijsku olovku (crna, plava). Ako takav dokument ne posjeduju, roditelj je dužan identificirati kandidata.

SVE PROVJERE ZNANJA ENGLESKOGA JEZIKA provode se pisanim putem iz područja čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).

2.) PROGRAM OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU:

Jedinstvenoj provjeri znanja iz engleskog jezika pristupaju svi kandidati koji su prijavili jednu od sljedećih škola: X. gimnazija Ivan Supek, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga i XII. gimnazija.

2.1.) Provjera znanja engleskog jezika održat će se 5. srpnja 2023. u 12:00 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek (Klaićeva 7, 10 000 Zagreb). Potrebno je popuniti obrazac, najkasnije do 3. srpnja 2023. do 12:00 sati. 

 • Učenici moraju doći u školu u 11.30 sati te će u prizemlju škole na oglasnoj ploči vidjeti u kojoj će učionici pisati ispit.
 • Ispiti će se održati u prostorijama na III. i IV. katu.
 • UČIONICE 300+ SU NA III. KATU, A UČIONICE 400+ SU NA IV. KATU.
 • Mole se roditelji učenika da doprate učenike do ulaza škole te da ne ulaze u školu kako bi se izbjegle gužve.
 • Ispit traje 60 minuta.
 • Ispit se piše kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom. (Kandidat donosi svoju kemijsku olovku.)
 • Pri ulazu u ispitnu prostoriju (učionicu) potrebno je predati ugašeni mobitel dežurnom nastavniku (staviti mobitel i ostale stvari na za to predviđeno mjesto – klupa pored ulaza u učionicu).
 • Uspješno položen ispit je uvjet za upis u program opće i prirodoslovno-matematičke gimnazije sa skupinom predmeta na engleskom jeziku.
 • Provjera znanja engleskog jezika je eliminacijski ispit (kandidat je položio ili nije položio) i ne dobivaju se dodatni bodovi.
 • Više informacija o provjeri znanja engleskog jezika: https://deseta-gimnazija.hr/?page_id=10899
 • Točna rješenja ispitnih pitanja bit će objavljena na oglasnoj ploči škole na III. katu nakon završetka ispita.
 • Termin objave privremenih rezultata i termin uvida u test objavit će se na dan pisanja ispita.
 • Konačna lista bit će objavljena pod zaporkama na mrežnim stranicama škole nakon uvida u test.

2.2.) Provjera znanja engleskog jezika za učenike s teškoćama u razvoju održat će se 26. lipnja 2023. u 12:00 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek (Klaićeva 7, 10 000 Zagreb). Potrebno je popuniti obrazac, najkasnije do 23. lipnja 2023. do 12:00 sati.

 • Kandidati trebaju doći u 11.30 sati na IV. kat škole i pričekati pokraj dizala i oglasne ploče.
 • Provjera znanja održat će se u učionici 430 koja se nalazi na IV. katu.
 • Ispit traje 60 minuta.
 • Ispit se piše kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom. (Kandidat donosi svoju kemijsku olovku.)
 • Pri ulazu u ispitnu prostoriju (učionicu) potrebno je predati ugašeni mobitel dežurnom nastavniku (staviti mobitel i ostale stvari na za to predviđeno mjesto – klupa pored ulaza u učionicu).
 • Uspješno položen ispit je uvjet za upis u program opće i prirodoslovno-matematičke gimnazije sa skupinom predmeta na engleskom jeziku.
 • Provjera znanja engleskog jezika je eliminacijski ispit (kandidat je položio ili nije položio) i ne dobivaju se dodatni bodovi.
 • Više informacija o provjeri znanja engleskog jezika: https://deseta-gimnazija.hr/?page_id=10899
 • Točna rješenja ispitnih pitanja bit će objavljena na oglasnoj ploči škole na IV. katu u 13.30 sati.
 • Termin objave privremenih rezultata objavit će se na dan pisanja ispita.
 • Uvid u test održat će se isti dan od 14:00 do 14.30 sati.
 • Konačna lista bit će objavljena pod zaporkama na mrežnim stranicama škole nakon uvida u test.

VAŽNO
Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz) i kemijsku olovku (crna, plava). Ako takav dokument ne posjeduju, roditelj je dužan identificirati kandidata.

SVE PROVJERE ZNANJA ENGLESKOGA JEZIKA provode se pisanim putem iz područja čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).

3.) PROGRAM PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU:

3.1.) Provjera posebnih znanja iz matematike za učenike s teškoćama u razvoju za upis u 1. razred PMG programa – 23. lipnja 2023. u 9:00 sati

Jedinstvenoj provjeri posebnih znanja iz matematike pristupaju svi kandidati koji su prijavili PMG smjer u jednoj od sljedećih gimnazija: XV. gimnazija, V. gimnazija, X. gimnazija Ivan Supek, I. gimnazija, III. gimnazija i Gimnazija Lucijana Vranjanina.

Provjera posebnih znanja za SVE kandidate održat će se u prostoru XV. gimnazije (Jordanovac 8) 23. lipnja 2023. (petak) s početkom u 9:00 sati. Za vrijeme pisanja ispita nije dopuštena upotreba džepnog računala niti tablica s formulama. Ispit se piše kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom (kandidat donosi svoje olovke). Nije dozvoljena upotreba grafitne olovke. Dozvoljena je upotreba ravnala ili trokuta (kandidat donosi svoje ravnalo ili trokut). Provjera će trajati 60 minuta te će se rješavati 22 zadatka. Na temelju provjere kandidat može ostvariti najviše 10 bodova. 

Uvid u rezultate održat će se isti dan u 13:00 sati.

Kandidati su dužni u prostor XV. gimnazije doći najmanje 30 minuta prije početka ispita. Sa sobom trebaju imati dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, ZET pokaz, školska iskaznica). Ako takav dokument ne posjeduju, roditelj je dužan identificirati kandidata.

Potrebno je popuniti obrazac najkasnije do 21. lipnja 2023. do 12:00 sati. Popunjavanje obrasca je interna stvar svake škole.

3.2.) Provjera posebnih znanja iz matematike za upis u 1. razred PMG programa – 3. srpnja 2023. u 9:00 sati

Jedinstvenoj provjeri posebnih znanja iz matematike pristupaju svi kandidati koji su prijavili PMG smjer jedne od sljedećih gimnazija: XV. gimnazija, V. gimnazija, X. gimnazija Ivan Supek, I. gimnazija, III. gimnazija i Gimnazija Lucijana Vranjanina. Provjeri za PMG program pristupa se u onoj Školi koju je kandidat u aplikaciji upisi.hr označio kao najviši prioritet od mogućih šest gimnazija.

Provjera posebnih znanja za kandidate koji su prijavili PMG program X. gimnazije Ivan Supek kao svoj najviši izbor, održat će se u prostoru X. gimnazije Ivan Supek (Klaićeva 7), 3. srpnja 2023. (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati.

Provjera će trajati 60 minuta te će se rješavati 22 zadatka. Na temelju provjere kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

Obratite pozornost na sljedeće upute:

kandidati trebaju doći ispred škole do 8:30;

ulazak u zgradu dopušten je samo kandidatima;

ispit će se pisati na III i/ili IV katu (ovisno o broju kandidata), a raspored kandidata po učionicama nalazit će se na oglasnoj ploči u prizemlju, na III katu i na IV katu;

kandidati sa sobom trebaju imati identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica, putovnica, ZET pokaz, školska iskaznica). Ako ništa od navedenog ne posjeduju, identifikaciju će izvršiti roditelj u pratnji;

za vrijeme pisanja ispita nije dopuštena upotreba džepnog računala niti tablica s formulama. Ispit se piše kemijskom olovkom kojom se piše plavom ili crnom bojom (kandidat donosi svoje olovke). Nije dozvoljena upotreba grafitne olovke. Dozvoljena je upotreba ravnala ili trokuta (kandidat donosi svoje ravnalo ili trokut);

Kandidate koji će pisati posebnu provjeru znanja iz matematike u X. gimnaziji Ivan Supek molimo da popunite obrazac, najkasnije do 30. lipnja 2023. do 12:00 sati.

Kandidati koji imaju direktan upis u X. gimnaziju Ivan Supek nisu dužni pristupiti provjeri posebnih znanja iz matematike.

Termini objave privremenih rezultata objaviti će se na dan pisanja ispita. Uvid u testove bit će 4.7. (utorak) od 9:00 do 12:00 sati u XV. gimnaziji (Jordanovac 8).

 

Zaključavanje odabira obrazovnih programa je 7. srpnja 2023.

Objava konačnih ljestvica poretka je 10. srpnja 2023 u 12 sati. Nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći preuzeti upisnice (u kartici „Moji rezultati“).

Ispis upisnica za kandidate počet će 10. 7. u 12 sati.

Upisnicu moraju potpisati učenik i roditelj/skrbnik te ju učitati u sustav. Rok za učitavanje potpisanih upisnica za kandidate u sustav je do 11. 7. u 12 sati. (Postupak učitavanja upisnice u sustav detaljno je opisan u Uputama za učenike na poveznici https://srednje.e-upisi.hr/files/Upute%20za%20u%C4%8Denike.pdf u poglavlju Ispis, potpisivanje i učitavanje upisnica).

Sva dodatna propisana dokumentacija može se fotografirati ili skenirati te poslati elektroničkim putem na mail deseta@deseta-gimnazija.hr. 

Dostava dokumenata za upis u I. razred srednje škole
Iznimno, učenici koji nemaju mogućnost učitavanja upisnice u sustav, mogu je dostaviti u školu:

 • 10. srpnja 2023. (ponedjeljak) od 12 do 16 sati
 • 11. srpnja 2023. (utorak) od 8 do 12 sati.

Dokumente mogu dostaviti osobno učenici i/ili njihovi roditelji/skrbnici.

Potrebni dokumenti za upis:

 • upisnica u srednju školu (preuzeta iz sustava e-upisi.hr, potpuno popunjena te potpisana od učenika i roditelja, dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na dan upisa),
 • dokumentaciju temeljem koje je učenik ostvario dodatne bodove/prava prednosti (ako ih je ostvario – dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, kandidat živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, kandidat živi uz oba roditelja koji su dugotrajno nezaposleni, kandidat živi uz samohranoga roditelja, kandidatu je jedan roditelj preminuo i zdravstvene teškoće) potrebno je poslati e-poštom na adresu deseta@deseta-gimnazija.hr do 11.7.2023. godine do 12 sati,
 • za učenike s teškoćama – Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje o obliku školovanja i popratna zdravstvena dokumentacija.

Potvrde o sudjelovanju na natjecanjima u znanju ili na natjecanjima školskih sportskih društava nije potrebno slati budući da su one već u sustavu.

Učenici s teškoćama u razvoju moraju obavezno na e-mail deseta@deseta-gimnazija.hr poslati:

 1. strani jezik:
 2. strani jezik: ili za PMG gimnaziju Matematika i Informatika – pojačani program

      Izborni predmet: Etika ili Vjeronauk