Upisni rokovi

Informacije za prijavu i upis učenika u 1. razred X. gimnazije Ivan Supek u školskoj godini 2022./2023.

Na temelju Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 18. svibnja 2022., učenici se prijavljuju i upisuju elektronički putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ).

Postupci prijava i upisa u 1. razred srednje škole opisani su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!“

Napomena: Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba od 23. svibnja do 6. lipnja 2022.

Početak prijava obrazovnih programa 25. lipnja 2022.

Bodovni prag je 76 boda za sve programe. Učenik se mora prijaviti u svaki program putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr 

 

1.) PROGRAMI OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE:

Ukoliko učenik nije učio izabrani 1. strani jezik (engleski) najmanje četiri godine, pristupa provjeri znanja:

  • Provjera znanja engleskog jezika će biti 4. srpnja 2022. u 12:00 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek . Potrebno je popuniti obrazac najkasnije do 1. srpnja 2022. do 12:00 sati. 
  • Provjera znanja engleskog jezika za učenike s teškoćama u razvoju će biti 23. lipnja 2022. u 8:30 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek. Učenici s teškoćama trebaju popuniti obrazac, najkasnije do 21. lipnja 2021. do 12:00 sati. 

VAŽNO
Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz), OIB i kemijsku olovku (crna, plava).

 

2.) PROGRAM OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU:

  • Provjera znanja engleskog jezika će biti 4. srpnja 2022. u 12:00 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek. Potrebno je popuniti obrazac, najkasnije do 1. srpnja 2022. do 12:00 sati. Kandidati trebaju biti u hodniku pokraj dizala na IV. katu u 11:30 sati.
  • Provjera znanja engleskog jezika za učenike s teškoćama u razvoju će biti 23. lipnja 2022. u 8:30 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek. Potrebno je popuniti obrazac, najkasnije do 21. lipnja 2022. do 12:00 sati.

VAŽNO
Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz) i kemijsku olovku (crna, plava) .

SVE PROVJERE ZNANJA ENGLESKOGA JEZIKA provode se pisanim putem iz područja čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).

 

3.) PROGRAM PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU:

  • Provjera znanja matematike održat će se 30. lipnja 2022. u 12:00 sati u prostorijama X. gimnazije Ivan Supek. Potrebno je popuniti obrazac, najkasnije do 28. lipnja 2022. do 12:00 sati. Kandidati trebaju biti u hodniku pokraj dizala na IV. katu u 11:30 sati.
  • Provjera znanja matematike za učenike s teškoćama u razvoju će biti 23. lipnja 2022. u 12:00 sati u XV. gimnaziji, Jordanovac 8, Zagreb (MIOC). Potrebno je popuniti obrazac najkasnije do 21. lipnja 2022. do 12:00 sati.

 

Zaključavanje odabira obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica je 7. srpnja 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka je 9. srpnja 2022.

Dostava dokumenata za upis u I. razred srednje škole je:
11. srpnja 2022. od 9:00 do 14:00 sati osobno ili elektroničkim putem. Preporuča se slanje elektroničkim putem.
Na dolje navedene adrese se dostavlja isključivo dokumentacija za upis. Za sve ostale upite koristite mail adresu deseta@deseta-gimnazija.hr

U naslov (predmet)/subject e-pošte napisati ime i prezime učenika , priložene dokumente imenovati ispravno (upisnica, svjedodžba, dodatni bodovi, teškoće).

Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem. Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2022.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:
1. Upisnica (preuzeta iz sustava upisi.hr, potpuno popunjena te potpisana od učenika i roditelja)
2. Svjedodžba 8. razreda (fotokopija)
3. Dokumentacija na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove
4. Za učenike s teškoćama – Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje o obliku školovanja i popratna zdravstvena dokumentacija