Upisni rokovi

Informacije za prijavu i upis učenika u 1. razred X. gimnazije “Ivan Supek” u školskoj godini 2020./2021.

Na temelju Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 27. svibnja 2020., učenici se prijavljuju i upisuju elektronički putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ).

Postupci prijava i upisa u 1. razred srednje škole opisani su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju!“

Napomena: Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba od 8. lipnja do 26. lipnja 2020.

Početak prijava obrazovnih programa 8. srpnja 2020.

Bodovni prag je 74 boda za sve programe.

1.) PROGRAMI OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE:

Ukoliko učenik nije učio izabrani 1. strani jezik (engleski) najmanje četiri godine, pristupa provjeri znanja:

  • Provjera će biti  13. srpnja 2020. u 13:30 sati. Potrebno je podnijeti pisani zahtjev elektroničkim putem za pristup provjeri znanja engleskog jezika na mail adresu skola@Xgimnazija.hr, najkasnije do 9. srpnja 2020. do 12:00 sati. 
  • Provjera za učenike s teškoćama u razvoju će biti 1. srpnja 2020. u 14:30 sati. Učenici s teškoćama trebaju podnijeti pisani zahtjev elektroničkim putem za pristup provjeri znanja engleskog jezika na mail adresu skola@Xgimnazija.hr, najkasnije do 29. lipnja 2020. do 12:00 sati. 

VAŽNO
Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz), OIB i kemijsku olovku (crna, plava).

 

2.) PROGRAM OPĆE GIMNAZIJE I PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKE GIMNAZIJE SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU:

  • Provjera znanja engleskog jezika će biti 13. srpnja 2020. u 12:00 sati. Potrebno je podnijeti pisani zahtjev elektroničkim putem za pristup provjeri znanja engleskog jezika na mail adresu skola@Xgimnazija.hr, najkasnije do 9. srpnja 2020. do 12:00 sati. Kandidati trebaju biti u hodniku pokraj dizala na IV. katu u 11:30 sati.
  • Provjera za učenike s teškoćama u razvoju će biti 1. srpnja 2020. u 13:00 sati. Potrebno je podnijeti pisani zahtjev elektroničkim putem za pristup provjeri znanja engleskog jezika na mail adresu skola@Xgimnazija.hr, najkasnije do 29. lipnja 2020. do 12:00 sati.

VAŽNO

Učenici su dužni na provjeru ponijeti identifikacijsku ispravu (npr. osobnu iskaznicu, putovnicu, ZET-ov pokaz) i kemijsku olovku (crna, plava) .

 

SVE PROVJERE ZNANJA ENGLESKOGA JEZIKA provode se pisanim putem iz područja čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).

 

Zaključavanje odabira obrazovnih programa, početak ispisa prijavnica je 22. srpnja 2020.

Objava konačnih ljestvica poretka je 25. srpnja 2020.

Dostava dokumenata za upis u I. razred srednje škole je:
– 27. srpnja 2020. od 9:00 do 16:00 sati osobno ili elektroničkim putem.

Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem. Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2020.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:
1. Upisnica (preuzeta iz sustava upisi.hr, potpuno popunjena te potpisana od učenika i roditelja)
2. Svjedodžba 8.razreda
3. Dokumentacija na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove
4. Za učenike s teškoćama – Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje o obliku školovanja i popratna zdravstvena dokumentacija