TIDE

Together for Intercultural and Diverse Europe

13 nastavnika će u okviru projekta otići na mobilnosti u različite zemlje Europe, šest na aktivnost „job shadowing“, a sedam na strukturirane seminare.

Usvojene metode rada s mobilnosti nastavnici će redovito primjenjivati s ciljem prihvaćanja različitosti i postizanja više zainteresiranosti učenika za nastavni proces i učenje.

Za učenike će se organizirati dodatne aktivnosti, radionice, sudjelovanje u eTwinning projektima i osmišljavanje predstave.

Nastavnici će stečena znanja diseminirati na sjednicama Nastavničkog vijeća, na stručnim vijećima unutar škole i van nje.

U svibnju će biti organizirana konferencija s temom interkulturalnosti gdje će sudionici projekta podijeliti ishode učenja sa nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima iz cijele Hrvatske.