O knjižnici

_DSC4912

Smještaj: 3. kat, prostorija 323
Površina: 102 m2
Knjižni fond: 9455 svezaka (bogata referentna zbirka, lektira, lektira na engleskom jeziku, beletristika po izboru)
Časopisi: Cener – list učenika Desete gimnazije, Meridijani, Drvo znanja, Hrvatske šume, Matematičko-fizički list, Matematika i škola, Matka, Kaj, Lađa, Jezik, Književna smotra, BUG, VIDI, Mreža, Olimp, Profil akademija, Unaterra, Obnovljeni život, National Geographic, Sixsigma, ZŠEM revija, Školske novine, Glas koncila.
Broj čitalačkih mjesta: 24
Knjižničarke: Maja Vuković, dipl. bibliotekar
Ivana Gradinščak, dipl. bibliotekar
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka   I. smjena  od 8.00 do 14.00 h

II. smjena od 13.00 do 19.00 h

Članovi: učenici, profesori, ostali djelatnici škole
Telefon: 01 55 09 289