Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata: školskog Statuta , pravilnika, godišnjeg plana i programa rada i drugih. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i svim drugim.

Odbor ima 7 članova:

Damir Vresk iz reda Nastavničkog vijeća, predsjednik Školskog odbora
Tajana Ana Marija Sertić iz reda Nastavničkog vijeća, zamjenica predsjednika Školskog odbora
Dajana Gaćina predstavnik Zbora radnika
Tatjana Šoša predstavnik Vijeća roditelja
Lida Lamza predstavnik Grada Zagreba
Jelena Godrijan predstavnik Grada Zagreba
Helena Stublić predstavnik Grada Zagreba

 

Školski odbor redovito se sastaje jedanput mjesečno. Sjednicama prema potrebi nazoče i drugi članovi, stručnjaci za određena područja, radi boljeg obavljanja radnih zadataka.

Članovi Školskog odbora uključuju se i u mnoge druge oblike života i rada Škole: članovi su raznih radnih povjerenstava, uključuju se u materijalno sponzorsko zbrinjavanje Škole, nazoče školskim proslavama, maturalnim plesovima i svim drugim značajnim zbivanjima.

 

Poslovnik o radu Školskog odbora

 

Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika o radu školskog odbora