Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonima propisanih akata: školskog Statuta , pravilnika, godišnjeg plana i programa rada i drugih. Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, upute i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-financijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i svim drugim.

Odbor ima 7 članova:

Damir Vresk iz reda Nastavničkog vijeća, predsjednik Školskog odbora
Tajana Ana Marija Sertić iz reda Nastavničkog vijeća, zamjenica predsjednika Školskog odbora
Dajana Gaćina predstavnik Zbora radnika
Tatjana Šoša predstavnik Vijeća roditelja
Lida Lamza predstavnik Grada Zagreba
Jelena Godrijan predstavnik Grada Zagreba
Helena Stublić predstavnik Grada Zagreba

 

Školski odbor redovito se sastaje jedanput mjesečno. Sjednicama prema potrebi nazoče i drugi članovi, stručnjaci za određena područja, radi boljeg obavljanja radnih zadataka.

Članovi Školskog odbora uključuju se i u mnoge druge oblike života i rada Škole: članovi su raznih radnih povjerenstava, uključuju se u materijalno sponzorsko zbrinjavanje Škole, nazoče školskim proslavama, maturalnim plesovima i svim drugim značajnim zbivanjima.

 

Poslovnik o radu Školskog odbora

 

Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika o radu školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 20. sjednice Školskog odbora

 

POZIV na 20. sjednicu Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 19. sjednice Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora

 

POZIV na 18. sjednicu Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 17. sjednice Školskog odbora

 

POZIV na 17. sjednicu Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 16. sjednice Školskog odbora

 

POZIV na 16. sjednicu Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 15. sjednice Školskog odbora

 

POZIV na 15. sjednicu Školskog odbora

 

POZIV na 30. sjednicu Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 29. sjednice Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 27. sjednice Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 26. sjednice Školskog odbora

 

POZIV na 26. sjednicu Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 21. sjednice Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 12. sjednice Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 11. sjednice Školskog odbora

 

IZVOD iz zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora