Stručna vijeća

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA

Ciglar Nina, prof.
Crnek Jelena, prof. mentorica
Filipović Ružica, prof. mentorica
Jurkić Ljerka, prof.
Kadić Martina, prof.
Klarin Badovinac Matea, prof.
Kosović Andrea, prof.
Kustura Salvadora, prof.
Malek Juričević Maša, prof., voditeljica Stručnog vijeća
Mlinar Mia, prof.
Munjić Vlahović Stela, prof.


Sjede: Klarin Badovinac, Crnek, Munjić Vlahović, Kustura, Ciglar (slijeva). Stoje: Filipović, Gradinščak, Malek Juričević, Kadić, Vuković, Mlinar (slijeva).


Sjede: Klarin Badovinac, Munjić Vlahović, Kustura, Malek Juričević, Ciglar (slijeva). Stoje: Kadić, Jurkić, Gradinščak, Vuković (slijeva).

Učeći hrvatski jezik, učenici stječu osnove čitalačke, medijske, informacijske i međukulturne pismenosti. Svrha je učenja i poučavanja predmeta Hrvatski jezik osposobljavanje učenika za jasno, točno i prikladno sporazumijevanje hrvatskim standardnim jezikom. Iskustvo književnosti omogućuje učenicima razumijevanje važnosti i potrebe čitanja, čitanje iz užitka i literarno izražavanje. Čitanjem različitih tekstova učenici obogaćuju iskustvo, u njima upoznaju i prihvaćaju hrvatsku kulturu i tradiciju kao dio osobnoga i nacionalnog identiteta.Osobita je vrijednost učenja i poučavanja hrvatskoga jezika razvijanje mašte i estetskih mjerila vrednovanja te doživljavanje književnosti kao izvora znanja, iskustva i vrijednosti čovječanstva jer književnost na svim jezicima svijeta izražava općeljudske poruke i ideje.

Neli Mindoljević, prof. u mirovini

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA

Dežđek Doroteja, prof.
Hendrih Jurčević Mateja, prof.
Horvatin Doležal Karolina, prof.
Jovanović Tanja, prof.
Jurić Zrinka, prof.
Kolar Marija, prof., voditeljica Stručnog vijeća
Lebo Zrinka, prof.
Veber Jasminka, prof.
Veble Ivana, prof.


Sjede: Veber, Jovanović, Horvatin Doležal (slijeva) Stoje: Veble, Kolar, Hendrih Juričević (slijeva)

U današnjem globaliziranom svijetu engleski je jezik nezaobilazan jezik u međunarodnoj poslovnoj, trgovinskoj, znanstvenoj i privatnoj komunikaciji, u računalstvu, te je najzastupljeniji jezik na internetu. Svrha podučavanja engleskoga jezika jest osvijestiti važnost poznavanja ovoga svjetskog jezika, osposobiti učenike za usmenu i pismenu komunikaciju u različitim životnim situacijama, potaknuti ih na samostalno učenje engleskoga jezika koristeći razne izvore znanja, istaknuti važnost cjeloživotnog učenja jer učenje ne prestaje završetkom formalnog obrazovanja . Pri svemu tome nastojimo učenike potaknuti na kritičko razmišljanje. Također, prenoseći kulturološka znanja o zemljama engleskog govornog područja želimo kod učenika pobuditi zanimanje za različitosti i pridonijeti razvijanju razumijevanja među narodima.

Zrinka Lebo, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA NJEMAČKOG JEZIKA

Gradac Armela, prof.
Skenderović Liljana, prof. mentorica
Šokčević Marina, prof. mentorica
Špiljak Višnja, prof., voditeljica Stručnog vijeća


Skenderović, Špiljak, Gradac, Šokčević (slijeva)

Stručno vijeće profesora njemačkog jezika ima nekoliko ciljeva koje uspješno već godinama u nastavi ispunjava. To su stjecanje jezičnih vještina i kompetencija iz njemačkog jezika i prihvaćanje interkulturalnih različitosti i sličnosti te pripremanje učenika za sve razine natjecanja iz njemačkog jezika. Posebno nam je važno stalno usavršavanje profesora na domaćim seminarima i seminarima u Njemačkoj, praćenje i prihvaćanje suvremenog znanstvenog razvoja u svrhu učenja stranog jezika i primjene novih tehnologija u nastavi.

Višnja Špiljak, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA ROMANSKIH JEZIKA

Crnković Kranjčec Sandra, prof. savjetnica, talijanskog i francuskog jezika, voditeljica Stručnog vijeća
Horvatin Karolina, prof. španjolskog i engleskog jezika
Kelemen Ines, prof. talijanskog i ruskog jezika
Kuljiš Magda, prof. mentorica, talijanskog i španjolskog jezika
Veble Ivana, prof. engleskog i francuskog jezika


Kuljiš, Crnković Kranjčec, Kelemen (slijeva)

Romanski jezici u našoj se gimnaziji uče kao drugi ili treći strani jezik i već iz toga proizlazi bitna odrednica ovoga stručnog vijeća, a to je poticanje višejezičnosti i multikulturalnosti. Jezik, naime, u velikoj mjeri oblikuje način na koji vidimo svijet, bitna je odrednica identiteta svakoga od nas, tako da učenjem novih jezika i otkrivanjem, razumijevanjem i prihvaćanjem drugih kultura i načina na koji se segmentira stvarnost obogaćujemo i širimo vlastiti identitet.

Cilj nam je motivirati učenike da ovladaju jezičnim vještinama i kompetencijama koje im to omogućuju pružiti poticajno radno okruženje i rad s nastavnicima koji i sami prihvaćaju promjene, kontinuirano se stručno usavršavaju i prate nove smjernice i tehnologije na području nastave stranih jezika.

Crnković Kranjčec Sandra, prof. savjetnica

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA LATINSKOG JEZIKA

Matasović Tajana, prof. mentorica, voditeljica Stručnog vijeća
Selak Šimun, prof. (zamjena Ivan Marjanović, prof.)


Marjanović, Matasović (slijeva)

U X. gimnaziji Ivan Supek latinski se uči od samih početaka rada gimnazije, a već više od 25 godina predaju ga dvoje profesora: Tajana Matasović, prof. mentorica i Šimun Selak, prof. Cilj učenja latinskog jezika jest: učenje jezika koji ima najveći utjecaj na sve jezike Europe, pa tako i na hrvatski jezik, upoznavanje s prošlošću i razvojem ljudske misli, razumijevanje običaja, obiteljskih odnosa, umjetnosti, mitologije i drevnih priča, povezivanje sa znanjima duboko ukorijenjenima. u našoj civilizaciji, poštovanje različitosti, vježbanje polutke mozga i lijeve i desne, vježbanje memorije, usvajanje vokabulara, upoznavanje sa scenskim nastupom, oslobađanje glasa i pjevanje na stranom jeziku, smijeh i zabava, radost i sloga, humanizam i empatija.

Tajana Matasović, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA GLAZBENE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Cestarić Marija, glazbena umjetnost, prof.
Djanešić Valerija, likovna umjetnost, prof. (zamjena za prof. Mihanović)
Farac Turković Karmen, likovna umjetnost, prof., voditeljica Stručnog vijeća
Mihanović Petra, likovna umjetnost, prof.
doc. dr. sc. Zubović Alma, glazbena umjetnost, prof. savjetnica


Kovačev, Djanješić, Zubović, Cestarić, Farac Turković (slijeva)

Cilj predmeta Likovna umjetnost jest upoznavanje likovnoga jezika te proučavanje stvaralaštva različitih kultura u vremenskom trajanju od pretpovijesti do suvremenoga doba analizom likovnih djela.

Cilj predmeta Glazbena umjetnost jest upoznavanje razvoja glazbe kroz stilska razdoblja te slušanjem, analiziranjem i razumijevanjem glazbenih djela svjetske i nacionalne glazbene baštine razvijati glazbeni senzibilitet učenika.

Nada Medenica, prof. u mirovini

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA DRUŠTVENO HUMANISTIČKE GRUPE PREDMETA

Čendeš Matea, prof. logike, filozofije i njemačkog jezika
Djaković Srećko, prof. filozofije i diplomirani teolog
Magzan Jelena, dipl. kateheta
Rakoci Vesna, prof. mentorica psihologije, voditeljica Stručnog vijeća
Rukavina Juraj, prof. sociologije i filozofije
Stojanov Marijana, prof. sociologije i filozofije
Vidošević Iva, magistra teologije


Sjede: Ćibarić, Bjelajac, Rakoci, Magzan (slijeva). Stoje: Rukavina, Čendeš, Djaković (slijeva).

 

Kroz predmete PSIHOLOGIJE, SOCIOLOGIJE, FILOZOFIJE, LOGIKE, POLITIKE I GOSPODARSTVA, ETIKE i VJERONAUKA učenici prepoznaju nužnost za suradnjom, razvijaju kritičko mišljenje, socijalni senzibilitet, toleranciju i odgovornost kao nužne pretpostavke za sudjelovanje u demokratskom životu. Učenici usvajaju znanja, sposobnosti i vještine koje im omogućuju bolje razumijevanje sebe, drugih i društva u cjelini što doprinosi razvoju samopouzdanja, omogućuje im sagledavanje društvenih pojava iz različitih perspektiva te njihovo kritičko promišljanje. Razvoj kritičkog mišljenja izravno se potiče znanstvenim pristupom raznim problemima u Psihologiji i sociologiji te rješavanjem problemskih zadataka unutar Logike. Unutar Filozofije učenici nastavljaju razvijati dijalektičko mišljenje. Istodobno se kroz Etiku i Vjeronauk usmjeravaju prema važnim moralnim kategorijama života i njihovu dubljem promišljanju. Unutar Politike i gospodarstva učenici razvijaju političku pismenost i kulturu sa svrhom uključivanja u demokratske procese društva i njihov razvoj u aktivnoga građanina.

Vesna Rakoci, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA GEOGRAFIJE

Brajčić Olja, prof.
Gračner Maja, prof.
Hercigonja Vesna, prof., voditeljica Stručnog vijeća
Lemo Ivanka-Katarina, prof.
Kantoci Marijana, prof.
Žaja Tin, prof.


Lemo, Hercigonja, Brajčić, Kantoci (slijeva)

Geografija je istovremeno prirodna i društvena znanost, čiji razvoj pratimo unatrag više od dvije tisuće godina. Proučava međuodnos ljudi i njihova okoliša te stoga predstavlja najviše između prirode i društva. Geografi istražuju materijalnu i simboličku transformaciju Zemlje povezanu s prirodnim i društvenim procesima. S obzirom na suvremene prostorne promjene teme geografskih istraživanja jako su široke, a same granice discipline vrlo dinamične. Zbog svoje interdisciplinarnosti geografija nam omogućuje da promatramo i proučavamo svijet u čitavoj njegovoj kompleksnosti. Geografi su istodobno promatrači i analitičari prostora na svim razinama – od lokalne do globalne.

Branka Obradović-Martinec , prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA POVIJESTI

Bartolić Dubravko, prof.
Bjelajac Ivo, prof.
Budor Despot Anita, prof.
Gaćina Dajana, prof., voditeljica Stručnog vijeća
Horvat Iva, prof.
Talargić Nikolina, prof.

pov
Sjede: Bartolić, Gaćina, Bjelajac (slijeva). Stoje: Talargić, Budor Despot (slijeva).

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA MATEMATIKE

Bartolec Ivan, prof.
Dorotek Erak Martina, prof.
Horvat-Opačić Ljubica, prof. savjetnica
Jurčan Danijela, prof.
Kranjec Anamarija, prof.
Kujundžić Marija, prof.
Lukanović Marina, prof.
Matić Anamarija, prof.
Mijač Filip, prof.
Sviličić Dijana, prof.
Vidović Ivan, prof.
Vresk Damir, prof. mentor, voditelj Stručnog vijeća


Sjede: Dorotek Erak, Kujundžić, Horvat-Opačić, Mijač (slijeva). Stoje: Kranjec, Lukanović, Bartolec, Jurčan (slijeva).

Cilj nastave matematike je stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje osnovne matematičke pismenosti i razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematičkih problema, stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za nastavak daljnje izobrazbe, praćenje suvremenoga društveno-gospodarskog i znanstveno- tehnološkog razvoja i buduće djelatnosti, razvijanje logičkoga mišljenja i zaključivanja, matematičke intuicije, mašte i stvaralaštva , stjecanje navika i umijeća, kao što su sustavnost, ustrajnost, preciznost i postupnost, usvajanje metoda matematičkog mišljenja koje se očituje u preciznom formuliranju pojmova i algoritamskom rješavanju problema , stjecanje sposobnosti matematičkoga oblikovanja i predočavanja problema na znakovima i jeziku matematike,naglašeno u grafičkom smislu.

Damir Vresk, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA FIZIKE

Bartolec Ivan, prof.
Hanich Markov Valerija, prof. mentor
Kranjčec Smiljana, prof. savjetnica, voditeljica Stručnog vijeća
Pavlina Anamarija, prof
Rožić Eugen, prof.
Rudolf Nataša, prof. savjetnica
Vujević Tomislav, prof.


Sjede: Kranjčec, Hanich Markov, Rudolf (slijeva). Stoje: Vujević, Rožić, Bartolec (slijeva).

Fiziku učimo jer je temeljna znanost; jer je zanimljiva – pomaže nam razumjeti kako funkcionira svijet oko nas iu nama, uspostavlja veze između naizgled nespojivih pojava; jer je korisna – osigurava kvantitativne i analitičke vještine koje su potrebne za analizu podataka i rješavanje problema u STEM području kao iu ekonomiji i financijama, upravljanju, pravu i politici; jer je osnova najvećeg dijela moderne tehnologije koja čini našu svakodnevnicu.

Suzana Milošević, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA KEMIJE

Banović Ivona, prof.
Ćorić Ivanka, prof.
Kosanović Rajka, prof.
Novosel Frances, prof., voditeljica Stručnog vijeća
Rukavina Marina, prof.
Vajnaht Iva, prof.

kem
Rukavina, Novosel, Ćorić, Hanich Markov (slijeva)

Kemija otkriva tajne prirode… Ona objašnjava zašto i kako tvari reagiraju. Pomaže u razumijevanju svijeta koji nas okružuje i odgovara na mnoga pitanja. Zašto lišće ujesen mijenja boju, kako se proizvodi sir, što je sapun, koje su kemijske promjene kod dizanja tijesta, flambiranja ili neutralizacije kiselog umaka? Poznavanje kemije pomaže u razumijevanju deklaracija na proizvodima što je važno pri odabiru proizvoda i namirnica, omogućuje pravilno baratanje i skladištenje kemikalija koje se nalaze u kućanstvima, razumijevanje vijesti o proizvodima, onečišćenju okoliša, klimatskim promjenama, novim tehnološkim inovacijama itd., zbog čega ćete biti bolji kuhari. Kemija i vještine koje ste stekli učeći nužni su za mnoga zanimanja. Učeći kemiju promatramo, opažamo, zaključujemo i primjenjujemo te usvajamo vještine objektivnog promatranja promjena i donošenja zaključaka. Kemija je zabavna! Kemijski pokusi svijetle u mraku, mijenjaju boje ili stvaraju mnoooooogo pjene…

Frances Novosel, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA BIOLOGIJE

Borović Bojana, mr. sc. prirodnih znanosti, polje biologija
Kosanović Rajka, prof.
Rukavina Marina, mag. odgoj. biol. et chem
Škrtić Danijel, mag. bio. exp., voditeljica Stručnog vijeća
Štibi Ksenija, prof.


Štibi, Rukavina, Škrtić, Borović, Kosanović (slijeva)

Cilj nastave biologije je razumijevanje životnih procesa kod biljaka, životinja i čovjeka. Suvremena biologija proučava molekularnu osnovu životnih procesa i složene međuodnose između živih bića i njihova okoliša. Nastava biologije potiče zanimanje učenika za živi svijet i čovjeka u njemu. Važno je razvijati svijest o vrijednostima života, o načinu i potrebi očuvanja zdravlja te o potrebi očuvanja biološke raznolikosti. U nastavi biologije nužno je načelo zornosti pa je potrebno poticati i organizirati praktičan rad učenika, samostalni učenički rad, rad u skupinama, promatranje i proučavanje izvorne stvarnosti (vježbe, pokusi, nastava u prirodi).

Smiljana Banić-Čobanov, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA INFORMATIKE

Horvat-Opačić Ljubica, prof. savjetnica
Inđić Dejan, prof.
Lukanović Marina, prof.
Romić Dragica, prof.,voditeljica Stručnog vijeća
Skočir Vesna, prof. mentor
Vresk Damir, prof. mentor


Skočir, Horvat-Opačić, Inđić, Lukanović, Romić (slijeva)

Ciljevi nastave informatike su razumijevanje temeljenih pojmova informacijske i komunikacijske tehnologije, ovladavanje informatičkom tehnologijom, samostalno služenje različitim izvorima informacija u školi i izvan nje, razvijanje pravilnog odnosa prema uporabi suvremene informatičke tehnologije i komunikacije, uporaba primijenjenih programa u rješavanju praktičnih zadataka, stjecanje logičke discipline i razvijanje stvaralačkih sposobnosti pri rješavanju različitih problema, razvijanje logičkog razmišljanja i algoritamskog pristupa rješavanju raznovrsnih problema.

Dragica Romić, prof.

 

STRUČNO VIJEĆE PROFESORA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Besednik Petra, prof.
Bršanić Vlado, prof.
Dukić Danijel, prof.
Jurić Vanesa, prof.
Juričević Marko, prof. mentor, voditelj Stručnog vijeća


Juričević, Bršanić, Besednik, Jurić, Dukić (slijeva)

Osnovni ciljevi nastave Tjelesne i zdravstvene kulture jesu zadovoljenje potreba učenika za kretanjem, razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, poboljšanje zdravstvene kulture učenika u svrhu čuvanja i unapređivanja zdravlja i života te usvajanjem navika za trajno bavljenje rekreativnim aktivnostima.