Državna matura

PRIGOVORI NA BODOVANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE

Prvostupanjski postupak – prigovor na bodovanje ispita
Privremeni rezultati ispita državne mature biti će objavljeni 10. srpnja 2024. u 12:00 sati. Prema članku 43. Pravilnika o polaganju državne mature, objavom rezultata počinje rok za prigovore učenika na bodovanje ispita.

Učenici prigovore mogu predavati od 10.7.2024. od 12:01. sati do 12.7.2024. do 12:00 sati.
Za prigovore na bodovanje ispita Državne mature učenici trebaju ispuniti Obrazac prigovora za učenike (obrazac je u word formatu pa ga učenik popunjava na računalu) i sa svog e-maila poslati popunjeni  obrazac koordinatorici na e-mail gacina.dajana@gmail.com

Ispitna koordinatorica prispjele prigovore unosi u SRDM.

Na jednom obrascu se ulaže prigovor za jedan predmet. Za Hrvatski jezik odvojeno se ispunjava obrazac u slučaju da učenik ulaže prigovor i na sažetak i na esej (jedan na Hrvatski jezik – test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik – školski esej).

VAŽNO
1. Centar će rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati, prigovori učenika ne mogu se rješavati ako nisu upisani u SRDM
3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
6. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
7. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.

Za savjete kod ulaganja prigovora učenici mogu kontaktirati predmetne profesore (iz hrvatskog, engleskog, matematike, fizike, kemije, biologije, psihologije…) koji će biti u školi (zbornica ili kabineti) u četvrtak, 11. srpnja, od 10,00 do 12, 00 i u petak, 12. srpnja, od 09,00 do 12,00. Učenici također mogu kontaktirati svoje profesore telefonom ako su se tako dogovorili.

Odluku NCVVO na prigovor učenik vidi na stranici Postani-student/ Moji prigovor

 

Drugostupanjski prigovori – prigovor na odluku Centra

Učenik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

  1. Učenik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra samostalno putem Obrasca za prigovoreObrazac za prigovorenalazi se na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_1-24
    koja će biti objavljena i na stranici Postani-student.hr.
  2.  Učenik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.
  3.  Ako učenik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) ili prigovor unese izvan roka, prigovor se neće razmatrati.
  4. Učenik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati:

– Ime i prezime
– OIB
– Šifru riješenog prigovora (koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
– Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici učenika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
– Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je učenik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Obrazac prigovora za učenike


Preuzmi (.doc)

 

Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature u šk. god. 2023./2024. – prvi rok

Državna matura 2023./2024. – Prezentacija

Pravilnik o polaganju državne mature 2023./2024.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature NN – 2021.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature NN – 2023.