Programi

UPISNA STRUKTURA

X. gimnazija Ivan Supek upisuje u 1. razred u školskoj godini 2023./2024. ukupno 286 učenika u 11 razrednih odjela. Učenici se mogu upisati u jedan od četiri ponuđena programa:

  PROGRAM BROJ RAZREDNIH ODJELA
1.   OPĆA GIMNAZIJA 4
2.   OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI) 2
3.   PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA 3
4.   PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI) 2

 

VREDNOVANJE I BODOVANJE  ZAJEDNIČKOG ELEMENTA

Boduju se prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (5. – 8. razred).

U općoj gimnaziji i općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. geografija
5. povijest 
6. biologija (predmet po izboru škole).

U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom  jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. fizika
5. kemija
6. biologija (predmet po izboru škole).

 

S obzirom na upite o broju bodova s kojima su upisani najniže rangirani učenici u školskoj godini 2022./2023. dajemo slijedeće informacije:

opća gimnazija: 78,83 boda.
opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku: 76,57 bodova (predzadnji učenik 78,19 bodova).
prirodoslovno-matematička gimnazija: 84,5 boda.
prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku: 80,71 bodova.

 

VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U ZNANJU

U općoj gimnaziji i općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku pravo na izravan upis ostvaruju kandidati koji su osvojili 1., 2. ili 3. mjesto na natjecanjima u znanju iz hrvatskoga jezika, matematike, prvog stranog jezika, povijesti, geografije i biologije.

U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku a izravan upis ostvaruju kandidati koji su osvojili 1., 2. ili 3. mjesto na natjecanjima u znanju iz hrvatskoga jezika, matematike, prvog stranog jezika, fizike, kemije i informatike (računalstva).

Dodatne bodove i pravo prednosti pogledati u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole.

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI

U programima opće gimnazije i opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, uče se dva strana jezika, od kojih drugi strani jezik učenici biraju sami.

PROGRAM Prvi strani jezik Drugi strani jezik
OPĆA GIMNAZIJA Engleski jezik

Njemački jezik*

njemački (početni)
njemački (napredni)
talijanski (početni)
francuski (početni)
španjolski (početni)
OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU Engleski jezik talijanski (početni)
njemački (napredni)

Važno: Pri formiranju razreda škola zadržava pravo određivanja drugog stranog jezika prema svojim mogućnostima.

* ako se ne javi dovoljan broj učenika koji žele učiti njemački kao prvi strani jezik i zbog toga se ne bude mogla formirati grupa, tada učenik mora imati engleski jezik koji je učio najmanje 4 godine. Ako je učio engleski manje od 4 godine tada je obavezan pristupiti provjeri znanja engleskog jezika kako je navedeno u izborniku Upisni rokovi.

U programima prirodoslovno-matematičke gimnazije i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, učenik kao obvezni predmet bira između opcija:

A program: drugi strani jezik

B program: prošireni program matematike i informatike

PROGRAM Prvi strani jezik Obvezni izbor
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA Engleski jezik Prošireni program matematike i informatike
ili
2. strani jezik: njemački (početni, napredni),  talijanski (početni)
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU Engleski jezik Prošireni program matematike i informatike
ili
2.strani jezik: njemački (početni, napredni), talijanski (početni)

Važno: Pri formiranju razreda škola zadržava pravo određivanja drugog stranog jezika prema svojim mogućnostima.

U svim programima učenici biraju izborni predmet: vjeronauk ili etiku.

Učeniku se omogućuje učenje izabranoga 2. stranog jezika ako je dovoljan broj prijavljenih kandidata, prema kriteriju koji odredi MZO. Preporuka kandidatu je da označi alternativne strane jezike.

POVEĆANI TROŠKOVI OBRAZOVANJA

  1. Naknada za povećane troškove obrazovanja u programima opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku godišnje iznosi 600,00 € kroz 10 nastavnih mjeseci  ili u jednom iznosu o čemu Škola i roditelj/skrbnik sklapaju ugovor.

PROGRAMI SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

U programima opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, nastava na engleskom jeziku izvodi se za predmete za koje škola ima suglasnost MZO-a, a to su: matematika, fizika, kemija, biologija, sociologija, geografija, informatika, likovna umjetnost, glazbena umjetnost, filozofija, TZK i etika. U svakom godištu se nastava na engleskom jeziku izvodi u nekoliko predmeta u skladu s Pravilnikom. Odabrani predmeti izvode se na hrvatskom i engleskom jeziku, od čega je izvedba na engleskom jeziku minimalno 50% nastave.

DODATNE PROVJERE ZNANJA

Uvjet  za upis u program opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku  je položena provjera znanja iz engleskog jezika.

Uvjet  za upis u program prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku je položena provjera znanja iz engleskog jezika i pristup provjeri znanja iz matematike.

Uvjet  za upis u program prirodoslovno-matematičke gimnazije je pristup provjeri znanja iz matematike.

Provjera znanja engleskog jezika provodi se pisanim putem iz područja čitanje s razumijevanjem i uporaba jezika (vokabular i gramatika). Provjerom se ne ostvaruju  dodatni bodovi, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole evidentira se je li kandidat s uspjehom položio provjeru. 

Provjera znanja iz matematike donosi dodatne bodove, max. 10 bodova koji se pribrajaju bodovima učenika iz osnovne škole. Prema ostvarenim bodovima se formira rang lista najbolje plasiranih učenika koji ulaze u dozvoljenu kvotu.

Učenici koji nisu u osnovnoj školi učili engleski/njemački jezik minimalno 4 godine (o tome ne postoje podaci u NISpuSŠ sustavu), a prijavljuju se u Opću gimnaziju dužni su pristupiti provjeri znanja engleskog/njemačkog jezika. 

Učenici koji nisu u osnovnoj školi učili engleski jezik minimalno 4 godine (o tome ne postoje podaci u NISpuSŠ sustavu), a prijavljuju se u Prirodoslovno matematičku gimnaziju dužni su pristupiti provjeri znanja engleskog jezika. 

Učenici koji nisu u osnovnoj školi učili engleski jezik minimalno 4 godine (o tome ne postoje podaci u NISpuSŠ sustavu), a prijavljuju se u Opću gimnaziju sa skupinom predmeta na engleskom jeziku ili Prirodoslovno matematičku gimnaziju sa skupinom predmeta na engleskom jeziku priznat će se položena provjera znanja iz engleskog jezika predviđena za navedene smjerove. 

Napomena: kandidati koji nisu učili engleski/njemački jezik u osnovnoj školi moraju poslati pisani zahtjev i ispuniti obrazac za pristupanje provjeri znanja engleskog jezika koji se nalazi na poveznici.

 

DODATNE INFORMACIJE O OBRAZOVANJU

Škola je Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj HR006 te omogućuje učenicima stjecanje kvalifikacija na IGCSE i As/A razini.

Škola je članica PASCH projekta te omogućuje učenicima pripremu i polaganje znanja njemačkog jezika na A1 i A2 razini, koja se provodi u suradnji s Goethe institutom.

Škola omogućuje pripremu i polaganje znanja francuskog jezika na A1-B1 razini – DELF ispiti.