Programi

UPISNA STRUKTURA

Šk.god. 2018./2019.

X. gimnazija “Ivan Supek” upisuje u I. razred u školskoj godini 2018./2019. ukupno 260 učenika u 10 razrednih odjela. Učenici se mogu upisati u jedan od četiri ponuđena programa:

  PROGRAM BROJ RAZREDNIH ODJELA
1. OPĆA GIMNAZIJA 5
2. OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI) 1
3. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA 3
4. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI) 1

 

VREDNOVANJE I BODOVANJE  ZAJEDNIČKOG ELEMENTA

1. Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

2. U Općoj gimnaziji i Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta   na stranom  jeziku zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik,  predmeta  važnih za nastavak obrazovanja: geografija, povijest te predmeta po izboru škole: biologija.

U Prirodoslovno-matematičkoj  gimnaziji i Prirodoslovno-matematičkoj  gimnaziji uz skupinu predmeta   na stranom  jeziku  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz predmeta : hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik,  predmeta  važnih za nastavak obrazovanja: fizika, kemija te predmeta po izboru škole: biologija.

 

VREDNOVANJE rezultata postignutih na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju

U Općoj gimnaziji i Općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike,  prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.
U Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Fizike, Kemije i Biologije.

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI

U programima Opće gimnazije i Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, uče se dva strana jezika.

PROGRAM Prvi strani jezik Drugi strani jezik
OPĆA GIMNAZIJA Engleski jezik njemački (početni i napredni ), talijanski (početni), francuski (početni), španjolski (početni)
OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU Engleski jezik talijanski (početni), francuski (početni),  njemački (napredni)

U programima Prirodoslovno-matematičke gimnazije i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, učenik bira kao obvezni predmet između proširenog programa Matematike/Informatike i stranog jezika njemačkog (početni ili napredni) ili talijanskog jezika (početni).

 

PROGRAM Prvi strani jezik Obvezni izbor
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA Engleski jezik Prošireni program matematike/informatike ili strani jezik: njemački (početni, napredni),  talijanski (početni)
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU Engleski jezik Prošireni program matematike/informatike ili strani jezik: njemački (početni, napredni), talijanski (početni)

U svim programima izborni predmet je vjeronauk ili etika.

Učeniku se omogućuje učenje izabranoga stranog jezika ako je dovoljan broj kandidata prema kriteriju koji odredi MZOS. Preporuka kandidatu je da označi alternativne strane jezike.

 

PROGRAMI SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

U programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, nastava na engleskom jeziku je za predmete za koje škola ima suglasnost MZOS-a, a to su: matematika, fizika, kemija, biologija, sociologija, geografija, informatika, likovna umjetnost i etika. U svakom godištu predaje se minimalno oko 50% od navedenih predmeta.

Uvjet  za upis u programe Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku je položena  provjera znanja iz engleskog jezika koja će se održati 05.07.2018 u 10:00, a za kandidate s teškoćama u razvoju 16.06.2018 u 13:00.

05.07.2018. kandidati moraju biti u hodniku pokraj lifta na IV. katu u 09:45, a 16.06.2018. u učionici 313, III. kat, u 12:45.

Provjera znanja engleskog jezika u trajanju od 45 min provodi se pisanim putem iz čitanja s razumijevanjem i uporabe jezika (vokabular i gramatika).  Provjerom se ne ostvaruju  dodatni bodovi, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole evidentira se samo je li kandidat uspješno ili neuspješno položio provjeru.  Rezultati će istog dana biti na oglasnoj ploči škole. Rezultat provjere vrijede samo za X. gimnaziju “Ivan Supek”.

Naknada za povećane troškove obrazovanja u programima Opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom /engleskom/ jeziku i Prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom /engleskom/ jeziku godišnje iznosi 3.100,00 kuna. Uplatnicu na iznos od 100 kn donijeti pri upisu, a ostatak može po 300,00 kuna mjesečno kroz 10 nastavnih mjeseci ili odjednom.

 

Dodatne provjere znanja!

Provjere znanja engleskog  jezika za učenike koji bi ga željeli upisati kao prvi strani jezik, a ne postoje podatci da su ga učili minimalno 4 godine u osnovnoj školi, na temelju njihovog pisanog zahtjeva, održat će se  05.07.2018 u 11:30.  Kandidati moraju biti u hodniku pokraj lifta na IV. katu u 11:15.

Pisani zahtjev treba dostaviti najkasnije do 04.07.2018 u 12:00.

Rezultati provjere u jednoj školi vrijede za prijavu u drugoj školi.

 

Provjera znanja engleskog  jezika za kandidate s teškoćama u razvoju koji bi ga željeli upisati kao prvi strani jezik, a ne postoje podatci da su ga učili minimalno 4 godine u osnovnoj školi, na temelju njihovog pisanog zahtjeva, održat će se  18.06.2018 u 14:30, III. kat,  učionica 313.

Pisani zahtjev treba dostaviti najkasnije do15.06.2018 u 12:00.

Rezultati provjere u jednoj školi vrijede za prijavu u drugoj školi.

Kandidati sa sobom moraju imati bilo koji dokument zbog identifikacije, OIB i kemijsku olovku (crna, plava). Rezultati će istog dana biti na oglasnoj ploči škole.

Napomena: kandidati koji nisu učili engleski jezik u osnovnoj školi moraju pisani zahtjev za provjerom znanja engleskog jezika dostaviti u referadu škole, III. kat br. 311 najkasnije dan prije ispita.