Programi

UPISNA STRUKTURA

X. gimnazija “Ivan Supek” upisuje u 1. razred u školskoj godini 2021./2022. ukupno 284 učenika u 11 razrednih odjela. Učenici se mogu upisati u jedan od četiri ponuđena programa:

  PROGRAM BROJ RAZREDNIH ODJELA
1.   OPĆA GIMNAZIJA 5
2.   OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI) 1
3.   PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA 3
4.   PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU (ENGLESKI) 2

 

VREDNOVANJE I BODOVANJE  ZAJEDNIČKOG ELEMENTA

Boduju se prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (5. – 8. razred).

U općoj gimnaziji i općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. geografija
5. povijest 
6. biologija (predmet po izboru škole).

U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom  jeziku boduju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja (7. i 8. razred) iz predmeta:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. prvi strani jezik
4. fizika
5. kemija
6. biologija (predmet po izboru škole).

 

S obzirom na upite o broju bodova s kojima su upisani najniže rangirani učenici u školskoj godini 2020./2021. dajemo slijedeće informacije:

opća gimnazija: 78,41 boda.
opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku: 78,86 boda.
prirodoslovno-matematička gimnazija: 79,92 boda.
prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku: 78,93 boda.

 

VREDNOVANJE REZULTATA POSTIGNUTIH NA DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA U ZNANJU

U općoj gimnaziji i općoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz hrvatskoga jezika, matematike, prvog stranog jezika, povijesti, geografije i biologije.

U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji i prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji uz skupinu predmeta na stranom jeziku dodatne bodove ili pravo na izravan upis ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz hrvatskoga jezika, matematike, prvog stranog jezika, fizike, kemije i informatike (računalstva).

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI

U programima opće gimnazije i opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, uče se dva strana jezika, od kojih drugi strani jezik učenici biraju sami.

PROGRAM Prvi strani jezik Drugi strani jezik
OPĆA GIMNAZIJA Engleski jezik

Njemački jezik*

njemački (početni)
njemački (napredni)
talijanski (početni)
francuski (početni)
španjolski (početni)
OPĆA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU Engleski jezik talijanski (početni)
njemački (napredni)

Važno: Pri formiranju razreda škola zadržava pravo određivanja drugog stranog jezika prema svojim mogućnostima.

* ako se ne javi dovoljan broj učenika koji žele učiti njemački kao prvi strani jezik i zbog toga se ne bude mogla formirati grupa, tada učenik mora imati engleski jezik koji je učio najmanje 4 godine. Ako je učio engleski manje od 4 godine tada je obavezan pristupiti provjeri znanja engleskog jezika kako je navedeno u izborniku Upisni rokovi.

U programima prirodoslovno-matematičke gimnazije i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, učenik kao obvezni predmet bira između opcija:

  1. prošireni program matematike i informatike
  2. strani jezik
PROGRAM Prvi strani jezik Obvezni izbor
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA Engleski jezik Prošireni program matematike i informatike
ili 2. strani jezik: njemački (početni, napredni),  talijanski (početni)
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA UZ SKUPINU PREDMETA NA STRANOM JEZIKU Engleski jezik Prošireni program matematike i informatike
ili 2.strani jezik: njemački (početni, napredni), talijanski (početni)

Važno: Pri formiranju razreda škola zadržava pravo određivanja drugog stranog jezika prema svojim mogućnostima.

U svim programima učenici biraju izborni predmet: vjeronauk ili etiku.

Učeniku se omogućuje učenje izabranoga 2. stranog jezika ako je dovoljan broj prijavljenih kandidata, prema kriteriju koji odredi MZO. Preporuka kandidatu je da označi alternativne strane jezike.

 

PROGRAMI SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU

U programima opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, nastava na engleskom jeziku izvodi se za predmete za koje škola ima suglasnost MZO-a, a to su: matematika, fizika, kemija, biologija, sociologija, geografija, informatika, likovna umjetnost i etika. U svakom godištu se nastava na engleskom jeziku izvodi u nekoliko predmeta u skladu s Pravilnikom. Odabrani predmeti izvode se na hrvatskom i engleskom jeziku, od čega je izvedba na engleskom jeziku minimalno 50% nastave.

Uvjet  za upis u programe opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom  jeziku je položena provjera znanja iz engleskog jezika.

Provjera znanja engleskog jezika provodi se pisanim putem iz područja čitanje s razumijevanjem i uporaba jezika (vokabular i gramatika). Provjerom se ne ostvaruju  dodatni bodovi, a u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole evidentira se je li kandidat s uspjehom položio provjeru. Rezultat provjere znanja engleskog jezika vrijedi samo za X. gimnaziju “Ivan Supek”.

Naknada za povećane troškove obrazovanja u programima opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i prirodoslovno-matematičke gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku godišnje iznosi 4.100,00 kuna (100,00 kn pri upisu i 4.000,00 kn kroz 10 nastavnih mjeseci  ili u jednom iznosu; čekamo suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje)

 

DODATNE PROVJERE ZNANJA

Učenici koji nisu u osnovnoj školi učili engleski jezik minimalno 4 godine (o tome ne postoje podaci) dužni su pristupiti provjeri znanja engleskog jezika.

Napomena: kandidati koji nisu učili engleski jezik u osnovnoj školi moraju dostaviti pisani zahtjev za pristupanje provjeri znanja engleskog jezika na mail škole: deseta@deseta-gimnazija.hr

 

DODATNE INFORMACIJE O OBRAZOVANJU

Škola je Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj HR006 te omogućuje učenicima stjecanje kvalifikacija na IGCSE i As/A razini.

Škola je članica PASCH projekta te omogućuje učenicima pripremu i polaganje znanja njemačkog jezika na A1 i A2 razini, koja se provodi u suradnji s Goethe institutom.

Škola omogućuje pripremu i polaganje znanja francuskog jezika na A1-B1 razini – DELF ispiti.