Ostale aktivnosti

Čitateljska kultura, voditeljica Jelena Crnek, prof.

Čitateljska kultura od 2014. godine okuplja učenike X. gimnazije „Ivan Supek“ zainteresirane za čitanje, interpretaciju i vrednovanje kako recentnih književnih tekstova različitih zemalja i kultura tako i klasika svjetske književnosti. Cilj je unapređenje komunikacijskih vještina, vještina interpretiranja, analize i evaluacije. Učenici istražuju šira i univerzalna pitanja sugerirana kroz književna djela, razvijaju empatiju i bolje razumijevanje sebe i svijeta koji ih okružuje.

Školski kazališni klub, voditeljica Zrinka Živković, prof.

Školski kazališni klub okuplja učenike s interesom za kazalište i kazališno-scenski život. U okviru programa, učenici se okupljaju i druže kroz redovito posjećivanje kazališnih predstava te smotri i festivala. Cilj Školskog kazališnog kluba jest osposobiti učenike za (samo)vrednovanje kroz razne aktivnosti kao što su praćenje portala za kulturu i pisanje kazališnih kritika.

Muzejska grupa, voditeljice Nikolina Talargić, prof. i Dajana Gaćina, prof.

Muzejska grupa X. gimnazije „Ivan Supek“ okuplja učenike zainteresirane za bolje upoznavanje svjetske i hrvatske kulturne baštine. U sklopu aktivnosti Grupe, učenici posjećuju muzeje, a organizirana je i terenska nastava u vidu Otoka muzeja u Berlinu te posjete muzejima grada Beča, Praga, Londona i Pariza.

Galerijska grupa, voditeljice Petra Mihanović, prof. i Karmen Farac Turković, prof.

Galerijska grupa djeluje s ciljem proširenja znanja učenika usvojenih u sklopu nastave iz prirodoslovlja. Učenike se potiče na posjete muzejima i galerijama Grada Zagreba, upoznavanje moderne znanstvene sredine te sudjelovanje u izradi vlastitih projekata.

Likovna grupa, voditeljica Karmen Farac Turković, prof.

Likovna grupa X. gimnazije „Ivan Supek“ okuplja učenike s interesom prema vizualnoj umjetnosti i komunikaciji. Učenici sudjeluju u osmišljavanju i uređenju prostora škole, izradi plakata te organizaciji izložbi unutar škole. Aktivnosti kreativnih likovnih radionica usmjerene su i k pripremi učenika za natjecanje iz likovne umjetnosti.

Permakultura, voditeljica Tajana Matasović, prof.

Grupa permakulturista okuplja učenike zainteresirane za kvalitetu života, samoodrživost i preuzimanje odgovornosti za svoj život. Učenici kroz predavanja i korištenje interneta, praktičnu i terensku nastavu uče o tehnikama izrade prirodne kozmetike, kućnog kompostera te uzgoju biljaka na terasama. Cilj je osvijestiti učenike o gorućim problemima sadašnjice i o tranziciji društva, naučiti ih kako da sami uzgajaju hranu, čuvaju energiju i paze na prirodu. Učenici uče kako se brzo prilagoditi situaciji i pronaći najbolje i najbrže rješenje za obnovu života u slučaju prirodnih katastrofa te kako da osiguraju temelj kvalitetnog, lijepog i održivog života budućim generacijama.

Strateško planiranje, voditelj Josip Kličinović, prof.

Učenici kroz igranje složenih društvenih igara (Village, Hanabi, Puerto Rico, Five tribes, Dead of Winter, Game of Thrones, Pax Porfiriana…) razvijaju vještine proceduralnog razmišljanja i strateškog planiranja.

Planinarenje i pješačenje, voditelji Vanesa Jurić, prof., Željko Žukina, prof., Marko Juričević, prof., Vlado Bršanić, prof., Danijel Dukić, prof.

U sklopu promicanja zdravog načina života, aktivnog i smislenog korištenja slobodnog vremena te razvoja pozitivnog socijalnog okruženja u školi, učenicima se pruža mogućnost planinarenja na Sljeme ili bicikliranja, rolanja i trčanja na Jarunu. Aktivnosti su organirane subotama u trajanju od 6 školskih sati.

Skijanje i ostale aktivnosti na snijegu, voditelj Marko Juričević, prof.

Učenicima Škole nudi se mogućnost sudjelovanja u različitim skijaškim aktivnostima (alpsko skijanje i bordanje) i ostalim zimskim aktivnostima s ciljem poticanja razvoja motoričkih sposobnosti, promicanja zdravog načina života te razvoja pozitivnog socijalnog okruženja. Aktivnost se provodi u siječnju, a učenicima se nudi mogućnost polaska škole skijanja te sudjelovanja u različitim skijaškim natjecanjima.

Volonterski klub, voditeljice Marina Šokčević, prof. i Marija Roth, prof.

Volonterski klub X. gimnazije „Ivan Supek“ okuplja učenike s ciljem poticanja i širenja vrijednosti humanog i volonterskog rada. Učenici imaju priliku sami osmišljavati i provoditi različite volonterske aktivnosti čime razvijaju svoje interese, sposobnosti i vrijednosti. Postignuća u volonterskim akcijama učenici prezentiraju na svečanosti u okviru Dana Ivana Supeka.

Neke od akcija u kojima su sudjelovali učenici i nastavnici naše gimnazije: volontiranje u Dječjem domu A. G. Matoša i Dječjem domu u Nazorovoj – pomoć u učenju, kreativne, sportske i glazbene radionice; volontiranje u Dječjem domu Laduč – pomoć u učenju i druženje sa štićenicima doma; volontiranje u domovima za starije i nemoćne osobe Centar i Pešćenica; volontiranje u Udruzi Kap dobrote; suradnja s Caritasom; redovita pomoć u pučkoj kuhinji sestara Majke Terezije u Jagićevoj ulici; ekološke akcije vezane uz održivi razvoj i očuvanje okoliša – suradnja s volonterima u prihvatilištu za medvjede u Kuterevu, čišćenje u Parku prirode Medvednica; suradnja s Crvenim križem; prikupljanje pomoći za djecu iz Afrike u obliku godišnjih školarina; organiziranje sajma za štićenike Udruge Krijesnica; uređenje prostora škole – Dnevni boravak, Volonterski kutak…

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi, voditeljica Marija Roth, prof.

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi okuplja učenike i nastavnike da primjerom dobre prakse potiču i druge u široj zajednici na humanitarno djelovanje. Svake godine organizirano je dobrovoljno davanje krvi u prostorima X. gimnazije „Ivan Supek“. Svaki učenik je informiran o postupku i uvjetima darivanja krvi te na svečanoj podjeli uz knjižicu darivatelja uručuje mu se i zahvalnica povodom prvog darivanja krvi.

Grupa Prve pomoći, voditeljica Vesna Hercigonja, prof.

Grupa prve pomoći X. gimnazije „Ivan Supek“ ima cilj stvaranja mreže učenika osposobljenih za pružanje prve pomoći. Grupa se nalazi jednom tjedno te uvježbava elemente iz pružanja prve pomoći, a jednom godišnje organizira se odlazak na edukaciju u Novi Vinodolski. Članovi Grupe sudjeluju i na natjecanjima iz prve pomoći.