Provoditelji PU

Nositelji u području profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja u Hrvatskoj

Ukoliko putem informacija online sustava i dalje niste sigurni u vaš profesionalni put ili jednostavno želite saznati više, možete se obratiti nekim od nositelja profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja u Hrvatskoj.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Glavni nositelj sustavno organiziranih aktivnosti cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja različitih ciljnih skupina. HZZ uz ostale svoje djelatnosti pruža besplatne usluge individualnog profesionalnog usmjeravanja.

 

CISOK centri (Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri)

Pružaju pomoć i podršku u planiranju školovanja, razvoju vještina za učinkovito donošenje odluka o karijeri te nastoje olakšati proces donošenja odluka vezanih za karijeru i pristup informacijama o tržištu rada i obrazovanju.

Nude besplatne usluge individualnog i grupnog profesionalnog informiranja i savjetovanja.

Održavaju radionice, seminare, predavanja i prezentacije te nude informativne materijale i brošure o obrazovanju, zapošljavanju i tržištu rada.

 

ŠKOLA 

Za informacije o profesionalnom usmjeravanju učenici se mogu obratiti stručnoj službi Škole, pedagoginji ili psihologinji. Dio aktivnosti profesionalnog usmjeravanja provodi se kroz nastavu te u suradnji s razrednicima kroz satove razrednog odijela.