Kontakt

Adresa: Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb
email: deseta@deseta-gimnazija.hr
Šifra škole: 21-114-510
OIB: 01896750020
Matični broj: 3762742
IBAN: HR3923900011100015641
UČENIČKA REFERADA
soba 311 / III.kat
Irena Lanović (zamjena Katarina Kovačević)
tel: 01/ 55 09 290
email: referada@deseta-gimnazija.hr
Radno vrijeme: 8-16h
TAJNIŠTVO
soba 310 / III. kat
Danijela Vukić
tel: 01/ 3771 879         fax: 01/ 3774 765
email: tajnistvo@deseta-gimnazija.hr
Radno vrijeme: 8-16h
VODITELJI TURNUSA
soba 305 / III. kat
I. turnus: Marko Zrinjan, prof.
II. turnus: Armela Gradac, prof.
tel: 01/ 55 09 286
ZBORNICA
soba 304 / III. kat
tel: 01/ 37 78 426;
a
a
PEDAGOG
soba 306 / III. kat
Marta Basch, prof.
tel: 01/ 55 09 284
email: marta.haramincic1@skole.hr
PSIHOLOG
soba 306 / III. kat
Marija Roth Jelisavčić, prof.
tel: 01/ 55 09 284
email: marija.roth@skole.hr
RAČUNOVODSTVO
Irena Matoković, soba 309A / III. kat
tel: 01/ 55 09 280
Jasna Krnić, soba 309 / III. kat
tel: 01/ 55 09 281
Radno vrijeme: 8-16h
VODITELJICE PROGRAMA SA SKUPINOM PREDMETA NA STRANOM JEZIKU
Tanja Jovanović, prof.
email: tanja.jovanovic2@skole.hr
Karolina Horvatin Doležal, prof.
email: karolina.horvatin@skole.hr
ISPITNI KOORDINATOR DRŽAVNE MATURE
soba 309 / III. kat
Dajana Gaćina, prof.
email: dajana.gacina@skole.hr
a
a
a
KNJIŽNICA
soba 323 / III. kat
Maja Vuković, dipl. bibliotekar
email: maja.vukovic4@skole.hr
Ivana Gradinščak, dipl. bibliotekar
email: ivana.gradinscak1@skole.hr
tel: 01/ 55 09 289
KOORDINATOR WebTeama
ADMINISTRATOR RESURSA
Dejan Funtek
email: dejan.funtek@skole.hr
a
ADMINISTRATOR IMENIKA
ADMINISTRATOR E – DNEVNIKA
KOORDINATOR E – ŠKOLE
Damir Vresk, prof.
email: damir.vresk@skole.hr
RAVNATELJICA
soba 307 / III. kat
Željka Frković, prof.
email: zeljka.frkovic@skole.hr