Kontakt

Adresa: Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb
email: skola@Xgimnazija.hr
Šifra škole: 21-114-510
OIB: 01896750020
Matični broj: 376-2742
IBAN: HR3923900011100015641

 

UČENIČKA REFERADA
soba 311 / III.kat
Irena Lanović, Ana Šebalj(zamjena)
tel: 01/ 55 09 290
email: referada@Xgimnazija.hr
Radno vrijeme: 8-16h
TAJNIŠTVO
soba 310 / III. kat
Danijela Vukić
tel: 01/ 3771 879
fax: 01/ 3774 765
email: tajnica@X.gimnazija.hr
Radno vrijeme: 8-16h

 

VODITELJICE TURNUSA
soba 305 / III. kat
I. turnus: Ljiljana Erceg Vukić, prof.
II. turnus: Zlata Papo, prof.
tel: 01/ 55 09 286
ZBORNICA
soba 304 / III. kat
tel: 01/ 37 78 426

 

PEDAGOG
soba 306 / III. kat
Jasminka Cigić, prof.
tel: 01/ 55 09 284
email: jasminka.cigic@skole.hr
PSIHOLOG
soba 306 / III. kat
Marija Roth, prof.
tel: 01/ 55 09 284
email: marija.roth@skole.hr

 

RAČUNOVODSTVO
Irena Matoković, soba 309A / III. kat
tel: 01/ 55 09 280
Jasna Krnić, soba 309 / III. kat
tel: 01/ 55 09 281
Radno vrijeme: 8-16h
VODITELJICA PROGRAMA SA SKUPINOM PREDMETA
NA STRANOM JEZIKU
Silva Crnić, prof.
tel: 095/ 77 55 705
email: silva.crnic@skole.hr

 

ISPITNI KOORDINATOR DRŽAVNE MATURE
soba 309 / III. kat
Slavica Kapor Najman, prof.
email: sksnajman7@gmail.com
KNJIŽNICA
soba 323 / III. kat
Maja Vuković, dipl. bibl.
Ivana Gradinščak, dipl. bibl.
tel: 01/ 55 09 289

 

KOORDINATOR WebTeama
Dejan Funtek
email: dejan.funtek@skole.hr
RAVNATELJICA
soba 307 / III. kat
Željka Frković, prof.
tel: 01/ 37 72 136
email: zeljka.frkovic@skole.hr