Kontakt

Adresa: Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb
email: skola@Xgimnazija.hr
Šifra škole: 21-114-510
OIB: 01896750020
Matični broj: 376-2742
IBAN: HR3923900011100015641

Ravnateljica
Željka Frković
tel: 01/ 37 72 136
email: zeljka.frkovic@skole.hr

Referada
tel: 01/ 55 09 290
email: referada@Xgimnazija.hr
Radno vrijeme: 8-16h

Računovodstvo
Irena Matoković, tel: 01/ 55 09 280
Jasna Krnić, tel: 01/ 55 09 281
Radno vrijeme: 8-16h

Tajništvo
Danijela Vukić
tel: 01/ 37 71 879
Fax: 01/ 37 74 765
email: tajnica@Xgimnazija.hr
Radno vrijeme: 8-16h

Voditeljice turnusa
I. turnus, Ljiljana Erceg Vukić, prof
II. turnus, Zlata Papo, prof.
tel: 01/ 55 09 286

Voditeljica programa sa skupinom predmeta na stranom jeziku
Silva Crnić, prof.,
tel: 095/ 77 55 705
email: silva.crnic@skole.hr

 

 

 

 

Pedagog
Jasminka Cigić, prof.
tel: 01/ 55 09 284
email: jasminka.cigic@skole.hr

Psiholog
Marija Roth, prof.
tel: 01/ 55 09 284,
email: marija.roth@skole.hr

Ispitni koordinator
Slavica Kapor Najman
email: sksnajman7@gmail.com

Koordinator WebTeam-a
Damir Vresk
email: damir.vresk@skole.hr

Knjižnica
Maja Vuković
Ivana Gradinščak
tel: 01/ 55 09 289

Zbornica
tel: 01/ 37 78 426

Gdje se nalazimo?