Erasmus+ Integrirana pismenost na djelu (Integrated Literacy in Action – ILA)

 

 

 

 

 

Erasmus+ Integrirana pismenost na djelu

(Erasmus+ Integrated Literacy in Action – ILA)

 

Erasmus+ ILA Studija slučaja

O projektu

X. gimnazija Ivan Supek je u travnju 2020. godine uspješno prijavila novi Erasmus+ projekt pod nazivom “Integrirana pismenost na djelu” (Erasmus+ Integrated Literacy in Action – ILA). Agencija za mobilnost i projekte Europske unije prepoznala je vrijednost ovoga projekta odobrivši mu financijska sredstva i razdoblje od tri godine potrebno za njegovu provedbu.

Erasmus+ ILA projekt prirodni je nastavak njegove uspješne prethodnice, Priručnika za neodlučne, posrnule i loše čitatelje. Naglasak ovoga projekta spram aktualne teme integrirane pismenosti svojim kontekstom predstavlja proširenje teme čitateljske pismenosti na područja medijske, financijske, prirodoslovne i matematičke pismenosti učenika srednjih škola. Uz X. gimnaziju Ivan Supek, kao njegova glavnog nositelja, u projektu su sudjelovala 4 europska partnera, gimnazije: Pavla Jozefa Šafárika – Slovačka, IES Eras de Renueva – Španjolska i II. gimnazija Split, Hrvatska.

 

Desetljeće “eksplozije” znanja

Posljednje je desetljeće suočilo nastavnike i učenike s radikalnim promjenama u obrazovnim procesima. “Eksplozija” znanja, fragmentirani rasporedi predavanja, zabrinutost zbog relevantnosti kurikuluma i nedostatka veza i odnosa među znanstvenim disciplinama često se u recentnim studijama (Jacobs 1989; Lipson, et al. 1993; Cromwell 1989) i europskim projektima na temu pismenosti (EU HGHGL, 2012, PISA 2018, PIRLS 2016, ADORE 2009, Eurydice 2011; EU HLGEL, 2012) navode kao razlozi za pomak obrazovnih procesa u smjeru integracije znanja. Zabrinutost oko nacionalne razine postignuća u pismenosti i visokih stopa napuštanja škola stavile su u središte pozornosti svaku obrazovnu promjenu koja može dovesti do povećanog uspjeha učenika. Integracija se nameće kao jedno od mogućih uspješnih rješenja.

 

Procesi koji guraju obrazovanje prema integraciji

Kretanja spram globalne ekonomije i međunarodnim vezama, kao i brze promjene u tehnologiji, neizbježno guraju obrazovanje prema integraciji. Te su snage u suvremenim školama pojačane trendovima globalne međuovisnosti i međusobne povezanosti složenih sustava, povećanjem brzine i složenosti 21. stoljeća, širenjem znanja i potrebom povećane sposobnosti radnika za crpljenjem znanja s mnogih raznorodnih polja, a sve u cilju efikasnijega rješavanja obrazovnih problema. U ovome se procesu nastavnici i učenici suočavaju s radikalnim promjenama.

 

Kako pristup integriranog kurikuluma može pomoći nastavnicima i učenicima

Dugo se problem učenika koji su se borili s pismenošću u većini školskih predmeta prepoznavao samo u okviru jezičnog kurikuluma, uzimajući ga zdravo za gotovo, zanemarujući pritom posljedice prelijevanja na druga predmetna područja. Aktivnosti i rezultati Erasmus + ILA projekta pomoći će sudionicima i njegovim kasnijim korisnicima u razumijevanju blagodati i načina na koji način integrirani kurikulum može pomoći nastavnicima i učenicima da podrže njegove pozitivne učinke. Integracija različitih predmetnih područja, ugrađena u ILA projektne aktivnosti, bavi se brojnim trenutnim problemima s glavnim ciljevima: Bržega pristupa informacijama; Smanjenja dupliciranih vještina i koncepata u različitim predmetnim područjima; Povećanja relevantnosti informacija za učenike, uzimajući u obzir kontekst stvarnoga života; Usredotočenošću na vještine koje se mogu prenijeti u druge discipline, i u sam život; Razvoja višestrukih perspektiva koje vode do integriranje baze znanja; Učeničke spoznaje cjelokupne obrazovne slike, umjesto njenih usitnjenih dijelova; Podučavanja interdisciplinarnih životnih vještina; Odmaka od poučavanja izoliranih činjenica prema konstruktivističkom pogledu na učenje, onakvom koji vrednuje dubinsko znanje o predmetima; Pomaka od pamćenja i recitiranja izoliranih činjenica i brojki do stvaranja veza između pojmova.
Trajni argument integracije znanja i vještina jest da ona predstavlja način da se izbjegne usitnjeno i nebitno stjecanje izoliranih činjenica, čime se znanje pretvara u osobne korisne alate za učenje novih informacija i konačno za postizanje sveobuhvatnih vještina opismenjavanja. Sposobnost mladih u uspostavljanju međupredmetnih veza, rješavanju problema povezanošću iz više perspektiva, uključujući pri tom informacije iz različitih područja očit je i ključni preduvjet za njihov uspjeh u budućnosti.

 

Povezanost integriranog kurikuluma sa stvarnim životom

Jedan od ključnih ciljeva Erasmus+ ILA projekta također je i stvaranje mogućnosti poboljšanja sposobnosti učenika da stečene vještine uoči i primijeni više puta. Umjesto podučavanja strategija razumijevanja iz samo jednog predmeta, podučavanje tih strategija u više disciplina dat će učenicima priliku da ih češće vide i provode. Uspostavljanjem veza unutar različitih predmetnih područja, presijecanjem linija predmeta i isticanjem objedinjavajućih koncepata, integracija će se usredotočiti na povezivanje učenika, omogućavajući im da se uključe u relevantne, značajne aktivnosti koje se mogu povezati sa stvarnim životom. U konačnici, ovo će stvoriti višu razinu razumijevanja i zadržavanja informacija kod učenika, a potom dovesti i do poboljšanja njihove pismenosti kao i do povećanja njihove unutarnje motivacije.
Da bi odgovorili na najčešće postavljana pitanja, nastavnici sudionici su se tijekom razmjene dobre prakse i LTTA aktivnosti okrenuli prema integriranom kurikulumu koji proizlazi iz četiri predložena predmetna područja povezujući ih s kontekstom stvarnoga života. U procesu stvaranja izazovnih, zabavnih i smislenih zadataka koji pomažu učenicima da se povežu s informacijama, nastavnicima i njihovim kolegama sustručnjacima također se pružila prilika da uče o različitim područjima interesa, možda upravo tamo gdje je njihova stručnost nedostatna ili skromna. U ovom su procesu nastavnici, jednako kao i učenici, iskoristili priliku za osobni rast upravo zbog izloženosti bogatstvu koje pružaju različite perspektive, jačajući tako svoju nastavničke uloge i profesiju.
Planirane projektne aktivnosti učinile su učenike-sudionike svjesnijim veza na području sadržaja, pružile okruženje za učenje koje podupire akademske i društvene potrebe, rastvorile granice među disciplinama i poticale jače odnose učenika i njihovih učitelja.
Napokon, aktivnosti Erasmus+ ILA projekta promoviraju razvoj kulture i zajednice stjecanjem dubljeg razumijevanja našeg društva, povijesti i sposobnosti učenika da prepoznaju i cijene različitost.

 

Rezultati Erasmus+ ILA projekta

Opipljivi rezultati projektnih aktivnosti predstavljeni su u okviru Studije slučaja koja uključuje: rezultate LTTA aktivnosti, Integrirani kurikulum te rezultate rada s tzv. “otvorenog sata” stručnjaka i nastavnika koji zastupaju 4 predmetna područja.

Poveznica na FLIPBOOK

 

Jelena Crnek, voditeljica projekta

Erasmus+ Integrirana pismenost na djelu (ILA)

 

 

Provedba Erasmus+ ILA projekta – 4 modula

 

Modul 1 – Medijska pismenost
X. gimnazija Ivan Supek je od 13. – 17. prosinca 2021. godine bila domaćin prvoga, od ukupna 4, LTTA modula Erasmus+ projekta “Integrirana pismenost na djelu”.
Aktivnosti zagrebačkog modula – Medijska pismenost odvijale su se u prostorima naše gimnazije te su, usprkos pandemijskim (ne)prilikama, preobrazile lice škole svojom vedrinom i entuzijazmom, a njenim sudionicima otvorile nove perspektive i spoznaje s područja medijske pismenosti.
Uvjeti pod kojima su se petodnevne aktivnosti odvijale specifični su i iz razloga jer su se one istovremeno provodile online. U goste nam je došla II. gimnazija iz Splita sa svojih 8 učenica i 3 nastavnice, dok su slovačka gimnazija Pavla Jozefa Šafárika i španjolska gimnazija IES Eras de Renueva svakodnevno aktivno sudjelovale posredstvom Zoom platforme.
Učenici i njihovi nastavnici-mentori sudjelovali su u dinamičnom i zahtjevnom programu koji se predstavio dvjema tematskim radionicama dr. sc. Ilije Barišića: “Video igre” i “Oglašavanje”, jednom radionicom dr. sc Ane Đordić “Filmska pismenost” i predavanjem psihologinje Marije Roth “Mediji i emocije”.
Učenici su sa zanimanjem slušali predavanja, a u praktičnom dijelu radionica proizveli niz novih i kreativnih materijala koji će im zasigurno u budućnosti poslužiti za bolje snalaženje u komunikaciji i interakciji s beskonačnim mogućnostima i licima medijskoga prostora današnjice, u svakodnevnom životu, školskom okruženju te na područjima rada i učenja.

U isto vrijeme njihovi nastavnici radili su ništa manje ozbiljan posao. Nastavnički modul – Otvoreni sat (Joint staff training event) bavio se proizvodnjom novog integriranog kurikuluma. Na temelju dviju zadanih tema: “Lažne vijesti” i “Mladi influenceri” 8 nastavnika proizveo je prve dvije nastavne jedinice koje objedinjuju 4 nastavna područja: Medijsku pismenost, Financijsku pismenost, Matematičku pismenost i Prirodoslovnu pismenost. U procesu stvaranja izazovnih, zabavnih i smislenih zadataka, koji će u konačnici učenicima pomoći integraciji znanja, nastavnicima sudionicima također se pružila prilika da uče o različitim područjima interesa upravo tamo gdje njihova primarna predmetna stručnost prestaje.
Da ne bi sve proteklo u preozbiljnom tonu, jer ipak, bilo je to veselo predbožićno vrijeme :), za učenike i nastavnike smo organizirali kostimiranu turu po Gornjem gradu, posjet Muzeju prekinutih veza, izlet u Samobor, koji je uključio posjet maloj tvornici izrade licitarskih srca Medičarni.
U završnici su, i španjolski i slovački “zoomići” kao i naši splitski učenici i nastavnici uživali u tradicionalnom Božićnom koncertu X. gimnazije “Ivan Supek” koji se prenosio uživo.

 
Za trajanja Modula 1 – Medijska pismenosti njegovi su polaznici naučili kako različiti oblici medijskih pojavnosti utječu na njihov svakodnevni život i procese učenja. Kroz provedene radionice i predavanja, u suradnji sa svojim mentorima i stručnim nastavnicima, učenici su se upoznali s mogućnostima primjene integriranog pristupa učenju u svakodnevnom radu. Produbili su svoje znanje o informacijama koje mediji nude i/ili nameću. Učili su o različitim načinima filtriranja i korištenja medijskih informacija kroz predavanja i vježbe koje su vodili medijski stručnjaci. Razumjeli su povezanost medijske pismenosti s drugim predmetima (matematika, znanost i tehnologija, mediji, financije) što je produbilo njihovu strast spram integriranog pristupa učenju.
Specifični uvjeti virtualnog okruženja poboljšali su prezentacijske i komunikacijske vještine svih sudionika kao i učeničke sposobnosti kritičkog promatranja i dekodiranja kulturnih, društvenih, političkih i ideoloških aspekata korištenja medija. Otvaranjem širih perspektiva, novostečeno je samopouzdanje uspješno podržalo razvoj intrinzične motivacije kod učenika sudionika Modula 1 – Medijska pismenost.

Atmosferu i rezultate Modula 1 – Medijska pismenost možete vidjeti na poveznici:

https://drive.google.com/drive/folders/1HNGB0BwJr7W-X5xCioffrKuuZhiVALbq?usp=sharing

 

Modul 2 – Matematička pismenost

Splitska II. gimnazija je od 16. – 20. svibnja 2022. godine bila domaćin drugog LTTA modula Erasmus+ projekta “Integrirana pismenost na djelu”.
Aktivnosti splitskoga modula – Matematička pismenost, odvijale su se u prostorima II. gimnazije te na predivnim lokacijama grada Splita i otoka Brača. U trajanju od 5 dana domaćini su za učenike partnerskih škola osmislili zanimljiv program koji je obuhvatio tematski osmišljene i povezane radionice i predavanja: Forking our ways through Math menu – matematika i prehrana, Food waste; Math FTW – matematika u sportu – statističke analize, matematika i zdrav život; Functions in real life – Demographics: Shaping the future – korelacija matematike i geografije). Učenici su sa zanimanjem slušali predavanja, a u praktičnom dijelu radionica proizveli niz novih i kreativnih materijala koji će im zasigurno u budućnosti poslužiti za bolje snalaženje s beskonačnim mogućnostima primjene matematike u svakodnevnom životu.
Da matematika nije samo suhoparan učionički predmet organizatori su nam pokazali na cijelom nizu atraktivnih aktivnosti koje su se provodile na lokalitetima grada Splita (Escape Room kroz matematičke zadatke), posjetom galeriji Meštrović te na jednodnevnom izletu na otok Brač gdje su se upoznali s primjenom matematike u kamenoklesarskoj radionici. Posljednji dan ovoga modula nastavnici stručnjaci su s učenicima proveli jednu odabranu aktivnost iz Open class – Expert-Teachers aktivnosti. Sudionici su rješavali zadatke iz novih nastavnih jedinica, ugrađene u konačni rezultat Erasmus+ ILA projekta – Integrirani kurikulum.
Paralelno s učeničkim aktivnostima njihovi su nastavnici radili ništa manje ozbiljan posao. Nastavnički modul – Otvoreni sat (Joint staff training event) bavio se proizvodnjom novog integriranog kurikuluma. Na temelju dviju zadanih tema: “Postotci – matematika i zdrav stil života” i “Matematičke funkcije u stvarnom životu” nastavnici su proizveli 8 nastavnih jedinica koje objedinjuju 4 nastavna područja: matematičku, medijsku, financijsku i prirodoslovnu pismenost. Bio je to drugi korak u smjeru stvaranja zajedničkog ILA Integriranog kurikuluma.
Završna večer je protekla vedro i zanimljivo. Pub-kviz na temu matematičke pismenosti zaokružio je naše druženje u “Ništa kontra Splita!” LTTA mobilnosti.

 

Aktivnosti i atmosferu Modula 2 – Matematička pismenost možete vidjeti na poveznici:

https://drive.google.com/drive/folders/1_6vHuBCq08Nf3InAZqixTAx_uDJGbUn0?usp=sharing

 

Modul 3 – Financijska pismenost – Razmišljajmo o novcu!

Slovačka gimnazija Pavla Jozefa Šafárika je od 10. – 14. listopada 2022. godine bila domaćin trećeg od ukupna 4 LTTA modula Erasmus+ projekta “Integrirana pismenost na djelu”.
Aktivnosti slovačkoga modula – Financijska pismenost, odvijale su se u prostorima gimnazije, na povijesnim lokalitetima, u muzejima regije Rožnawa – Košice kao i u instituciji Nacionalne banke Slovačke u gradu Košice. Petodnevnim su programom naši domaćini obuhvatili temu financijske pismenosti kroz niz aktualnih tema s ovoga područja. U uvodnom dijelu, učenici su pojedinačno prezentirali svoje škole, gradove i države unutar prethodno zadane teme “Putnička agencija”. Riječ je o rezultatima pojedinačnih partnerskih škola koji nastaju u okvirima predaktivnosti za svaki pojedini modul. U nadolazećim danima učenici X. gimnazije Ivan Supek su, zajedno s učenicima i nastavnicima mentorima partnerskih škola, sudjelovali u radionicama i predavanjima: “Financijsko planiranje”, “Sheme starosne mirovine”,  “Razmišljajmo o novcu”, “Ulaganje i mirovina”. U neformalnom dijelu programa učenici su posjetili memorijalno mjesto kalvarije, špilju Gombašek, muzejski kompleks dvorca Betliar, popeli se na rožnawski toranj, sudjelovali u igri – Escape room, posjetili grad Košice (vođena tura) i sudjelovali u radionici na kojoj su naši domaćini prezentirali tradicionalnu slovačku kuhinju.
Posljednji dan ovoga modula nastavnici stručnjaci su s učenicima proveli jednu odabranu aktivnost iz Open class – expert teachers aktivnosti. Sudionici su rješavali zadatke iz novih nastavnih jedinica, ugrađenih u konačni rezultat Erasmus+ ILA projekta – Integrirani kurikulum.
I kao što su nas uz kruh i sol naši domaćini tradicionalno dočekali, tako su u završnoj priredbi ove mobilnosti za nas priredili tradicionalne slovačke plesove u kojima smo uistinu uživali.

Nastavnički modul – Otvoreni sat (Joint staff training event) nastavio je s radom na integriranom kurikulumu. Ovom prilikom su nastavnici stručnjaci na temelju dviju zadanih tema: “Štednja i potrošnja” i “Putnička agencija” proizveli novih 8 nastavnih jedinica koje objedinjuju 4 nastavna područja: matematičku, medijsku, financijsku i prirodoslovnu pismenost.

 

Modul 4 – Prirodoslovna pismenost

Posljednji Erasmus+ ILA LTTA bio je posvećen integriranim znanstvenim i tehnološkim temama. Aktivnosti su se odvijale prema predloženom planu i programu kako slijedi:
1. dan
Nakon ceremonije otvaranja studenti-sudionici predstavili su rezultate svojih predaktivnosti nakon čega je uslijedilo predstavljanje tradicionalnih sportova zemalja sudionica (Španjolska – Lucha Leonesa, Slovačka – hokej na ledu, Hrvatska, Split – Picigin, Hrvatska, Zagreb – Alka). Aktivnosti su se odvijale na školskom dvorištu i travnjaku. U poslijepodnevnim satima sudionici su posjetili katedralu Gymkhana u centru Leona. Koristeći mobilnu aplikaciju Actionbound, učenici su slijedeći tragove otkrivali grad i njegove zanimljivosti.
Aktivnosti 2. dana pod nazivom “Znanost za poboljšanje našeg planeta” uključivale su posjet dvorcu Ponferrada, Muzeju svjetla, planinarski izlet i razgledavanje Las Médulasa. Sudionici su uživali u fizičkim aktivnostima i prekrasnom krajoliku nastalom izravnim ljudskim utjecajem (inženjerska tehnologije iz rimskog razdoblja: uništavanja planine zbog iskopavanja zlata).
3. dan započeo je posjetom sudionika gradskoj vijećnici i sastankom s gradonačelnikom Léona. Kasnije su učenici nastavili s prezentacijama: “Znanstvenici-žene u povijesti” nakon čega su uslijedile radionice o biotehnologiji i eksperimentalne aktivnosti koje su vodili članovi Udruge biotehnologa iz Leóna.
Posljednja aktivnost trećeg dana organizirana je na Sveučilištu Léon gdje su sudionici imali priliku promatrati i isprobati pravi simulator letenja.
4. je dan bio posvećen ICT alatima u službi tjelesnih aktivnosti i zdravlja. Učenici i nastavnici su bili tjelesno aktivni (planinarenje i razgledavanje Sabera) nakon čega su pomoću ICT aplikacija pratili fizikalne i kemijske parametre izravno povezane sa sportskim aktivnostima. Korištenjem tehnoloških uređaja mjerili su stupanj zasićenosti kisikom, krvni tlak i tjelesnu temperaturu.
U drugom dijelu aktivnosti učenici i nastavnici posjetili su Riaños, najljepšu ljuljačku na svijetu, i uživali u vožnji brodom po akumulacijskom jezeru Riaño.
5. dan Nastavnici koji su paralelno radili u otvorenom satu dodijelili su po jednu aktivnost iz posljednjih 8 lekcija integriranog kurikuluma svojim skupinama, a na kraju su učenici predstavili svoje rezultate pred svim sudionicima.
Završni događaj održao se u školskom vrtu gdje su sudionici posadili prekrasno drvo Ginkgo biloba kao uspomenu na naš Erasmus+ ILA projekt. Ravnatelj IES Eras de Renueva g. Julio Carlos Fernández Domínguez je, zajedno s Erasmus+ koordinatoricom Mª Adoración Candelas González, organizirao ceremoniju dodjele završnih certifikata i formalno zatvorio LTTA aktivnosti Erasmus+ ILA projekta na dirljiv i emotivan način.
Za trajanja LTTA – Modula 3 učenici i nastavnici su imali priliku učiti o tome kako tehnologija može poboljšati živote ljudi od davne povijesti do današnjih dana. Provedene aktivnosti omogućile su studentima kontakt s mladim istraživačima i suvremenim znanstvenim postignućima, potičući znanstvena zvanja ili barem interes učenika za znanost. Učenici su bili i vrlo fizički aktivni, a sve u cilju osvještavanja važnih ekoloških problema današnjice kao i pitanja na osobnoj razini – važnosti ljudskog zdravlja. Uspješno su stvorili poveznice s pratećim tehnološkim dostignućima i dostupnim informatičkim aplikacijama koje im mogu pozitivno pomoći u svakodnevnom životu.

 

Aktivnosti i atmosferu Modula 4 – Prirodoslovna pismenost možete vidjeti na poveznici:

https://drive.google.com/drive/folders/1vkDIsEm3Oe_Q475a8CTDfWxAg5VhnLO8?usp=drive_link

 

REZULTATI Erasmus+ ILA projekta

1.Aktivnosti koje su prethodile implementaciji 4 Modula Erasmus+ ILA projekta

Aktivnost koje su partnerske škole provodile, a koje su prethodile provedbi planiranih Modula Erasmus+ILA projekta predstavljaju različite faze pripreme, uvođenja i provedbe aktivnosti vezanih uz medijsku, financijsku, prirodoslovnu i matematičku pismenost. Fokus ovih aktivnosti stavljen je na angažman učenika i nastavnika te na njihovu suradnju s partnerskim školama. Za svaki Modul (1-4) voditelj aktivnosti kreirao je: Videozapise s objašnjenjima kao upute o glavnoj temi modula sa specifičnim zadacima za učenike; Upute za usmjeravanje s jasnim ciljevima i očekivanjima, koja su rezultirala učeničkim prezentacijama, anketama, upitnicima, logotipom projekta, grafikonima i videozapisima.
Svrha ovih aktivnosti bila je upoznavanje učenika/mentora-nastavnika sa zadanim temama pojedinih modula u cilju učinkovitijeg provođenja aktivnosti koje su se odvijale tijekom LTTA 1-4.

Rezultate ovih aktivnosti možete vidjeti na poveznici:

https://drive.google.com/drive/folders/1rd-nhmevob3xwrDM5N95c-SKk3tsxQO8?usp=sharing

 

2.Erasmus+ ILA Studija slučaja

 

3.Integrirani kurikulum

Integrirani kurikulum Erasmus+ ILA projekta sveobuhvatan je i inovativan obrazovni okvir osmišljen za rješavanje rastućih potreba učenika u svijetu koji se brzo mijenja. Usredotočen je na integraciju znanja u različitim predmetnim područjima, s posebnim naglaskom na medijsku pismenost, financijsku pismenost, znanstvenu pismenost i matematičku pismenost. Evo raščlambe onoga što uključuje Integrirani kurikulum Erasmus+ ILA projekta:

Interdisciplinarni pristup: ILA integrirani kurikulum ruši tradicionalne prepreke između predmeta i potiče međupredmetne veze. Prepoznaje da izazovi i prilike u stvarnom svijetu često zahtijevaju holističko razumijevanje koje nadilazi ograničenja pojedinačnih predmeta.

Četiri modula: Kurikulum je strukturiran oko četiri različita modula, od kojih je svaki posvećen jednom od četiri ključna područja pismenosti – medijima, financijama, znanosti i matematici. Ovi moduli služe kao gradivni blokovi kurikuluma, nudeći dubinski zaron u svako područje pismenosti.

Učenje temeljeno na aktivnostima: Unutar svakog modula studenti se uključuju u različite aktivnosti koje su osmišljene kao praktične, interaktivne i zanimljive. Ove su aktivnosti pažljivo osmišljene kako bi potaknule kritičko razmišljanje, rješavanje problema i kreativnost. Oni uključuju zadatke poput izrade prezentacija, provođenja anketa, dizajniranja upitnika, razvoja logotipa projekta, analize podataka putem grafikona i produkcije obrazovnih videa.

Usmjeravanje i podrška: Kako bi se olakšalo učenje, voditelj aktivnosti vodi učenike kroz svaki modul. Oni pružaju materijale s uputama, uključujući videozapise s objašnjenjima koji uvode glavnu temu modula i specifične zadatke za učenike. Također su dane jasne upute u kojima se navode ciljevi i očekivanja za svaku aktivnost.

Suradnja učenika: ILA integrirani kurikulum stavlja snažan naglasak na suradnju među učenicima. Potiče ih na zajednički rad unutar vlastitih škola i između partnerskih škola, njegujući osjećaj zajedništva i globalne perspektive. Suradnički projekti i aktivnosti promiču vršnjačko učenje i razmjenu ideja.

Priprema za LTTA: Kurikulum uključuje aktivnosti prije rada, koje služe kao pripremna faza za studente i mentore-nastavnike. Ove aktivnosti imaju za cilj upoznati sudionike s temeljnim konceptima i temama svakog modula, osiguravajući da budu dobro opremljeni za potpuno uključivanje u aktivnosti učenja.

Holistički ishodi učenja: Kroz integrirani kurikulum ILA-e učenici ne samo da stječu znanja specifična za predmet, već i razvijaju temeljne vještine kao što su: kritičko razmišljanje, informacijska pismenost, komunikacija i suradnja. Ovaj holistički pristup priprema ih za snalaženje u složenim izazovima i uspjeh u društvu koje se brzo mijenja.

Obrazovanje spremno za budućnost: Promicanjem integracije, integrirani kurikulum ILA usklađen je s ciljem pripreme učenika za zahtjeve 21. stoljeća. Osposobljava ih sposobnošću povezivanja znanja iz različitih disciplina, prilagodbe novim situacijama i cjeloživotnog učenja.

ILA Integrirani kurikulum redefinira obrazovanje nadilazeći tradicionalne granice predmeta. Osnažuje učenike da postanu dobro zaokružene, prilagodljive osobe sposobne napredovati u međusobno povezanom, informacijama bogatom krajoliku modernog svijeta.

 

32 nastavne jedinice proizašle iz 4 projektna modula dostupne su ovdje:

https://drive.google.com/drive/folders/1u7mwoGVyv-XF_k3Meaji6dVj-LzqlD9S?usp=drive_link