Akti škole

Statut X. gimnazije “Ivan Supek”

 

Pravilnik o zaštiti na radu

 

Pravilnik o zaštiti od požara

 

Pravilnik o radu školske knjižnice

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

Pravilnik o radu

 

Poslovnik o radu školskog odbora

 

Poslovnik o radu nastavničkog i razrednog vijeća

 

Kućni red

 

Etički kodeks

 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u X. gimnaziji “Ivan Supek”

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave