Akti škole

Statut X. gimnazije “Ivan Supek”

Preuzmi (PDF, 489KB)

 

Pravilnik o zaštiti na radu

Preuzmi (PDF, 643KB)

 

Pravilnik o zaštiti od požara

Preuzmi (PDF, 526KB)

 

Pravilnik o radu školske knjižnice

Preuzmi (PDF, 545KB)

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Preuzmi (PDF, 687KB)

 

Pravilnik o radu

Preuzmi (PDF, 688KB)

 

Poslovnik o radu školskog odbora

Preuzmi (PDF, 593KB)

 

Poslovnik o radu nastavničkog i razrednog vijeća

Preuzmi (PDF, 729KB)

 

Kućni red

Preuzmi (PDF, 670KB)

 

Etički kodeks

Preuzmi (PDF, 557KB)

 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u X. gimnaziji “Ivan Supek”

Preuzmi (PDF, 1.12MB)

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Preuzmi (PDF, 568KB)