Projekt ”Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe”

Tijekom ove školske godine u školi se provodi projekt vezan uz mentalno zdravlje mladih, pod nazivom ”Promicanje mentalnog zdravlja – Pogled u sebe”. Projekt se provodi u organizaciji Gradskog ureda za zdravstvo, Doma zdravlja Zagreb – Zapad i Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska, a uz potporu nastavnika i stručnih suradnika Škole, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Agencije za odgoj i obrazovanje. Cilj projekta je potaknuti mlade na bolje upoznavanje sebe, s namjerom poboljšanja mentalnog zdravlja, koje je temelj za individualnu dobrobit i djelotvorno funkcioniranje pojedinca i zajednice.

U sklopu projekta učenici će imati priliku proći ciklus od osam radionica čiji je osnovni cilj potaknuti mlade na razmišljanje o sebi i svojoj budućnosti, prihvaćanje sebe te razumijevanje svojih misli, osjećaja i ponašanja. Radionice će provoditi studenti Medicinskog fakulteta te studenti psihologije sa Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija, a održavat će se u trećim razredima u sklopu satova razrednog odjela.

U svrhu praćenja kvalitete radionica, učenici će biti zamoljeni da ispune upitnik o tome na koji način gledaju na sebe, kao i evaluacijsku listu u kojoj će imati priliku izraziti svoje mišljenje o radionicama. Prikupljeni podaci koristit će se u istraživačke svrhe, za potrebe unapređenja projekta i planiranje daljnjih aktivnosti, a podaci će se analizirati isključivo na grupnoj razini. Sudjelovanje je potpuno anonimno i dobrovoljno.

U isto vrijeme će i nastavnici i stručni suradnici proći edukaciju o mentalnom zdravlju mladih i radu s adolescentima koja će se provoditi u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, kako bismo cjelovitom intervencijom stvorili pozitivnu atmosferu za aktivan rad na promicanju mentalnog zdravlja mladih.

Raspored planiranih radionica za učenike trećeg razreda u okviru programa zaštite mentalnog zdravlja mladih “Pogled u sebe”