Online alati

Online alati za profesionalno usmjeravanje

Na sljedećim poveznicama možete pronaći online alate za profesionalno usmjeravanje. Alati nude upitnike samoprocjene za profesionalno usmjeravanje koji na temelju odgovora o profesionalnim preferencijama nude listu prikladnih zanimanja, kao i druge korisne informacije u planiranju karijere.

e-usmjeravanje

Pruža informacije o svijetu rada, obrazovnim programima, mogućnostima stipendiranja, apliciranja za potpore, zapošljavanje itd.

Stranica nudi četiri alata za profesionalno usmjeravanje (Upitnik “Moj izbor”Upitnik “Osobine koje traže poslodavci” , Upitnik za samoprocjenu osobina ličnosti povezanih s poslom i Plan karijere) koji pomažu u odabiru školovanja, zanimanja i posla putem samoprocjene interesa, kompetencija i osobina ličnosti te pružaju informacije o različitim zanimanjima. Istražite i koje osobine traže poslodavci te osvijestite svoje jake strane, kao i one na kojima trebate još raditi.

 

Put karijere

Nudi devet upitnika za profesionalno usmjeravanje, koji daju rezultate o izraženosti pojedinih osobina. Sadrži upitnike interesa i vrijednosti, upitnike profesionalne zrelosti, upitnike stilova i poteškoća u donošenju profesionalnih odluka. Potrebna je registracija koja omogućuje uvid u prethodno riješene upitnike i rezultate.

 

Karijera.hr

Pet upitnika važnih za profesionalno usmjeravanje. Daje povratne informacije o rezultatima i odgovarajuće savjete. Sadrži upitnike koji se nalaze i na stranici Put karijere, no nije potrebna registracija.

 

Vodič kroz zanimanja

Nudi savjete i informacije za odabir zanimanja i planiranje karijere, Upitnik profesionalnih sklonosti  koji na temelju sklonosti za pojedine aspekte rada, nudi popis zanimanja koja odgovaraju vašim osobinama te opise najčešćih zanimanja.

 

Alati koji prate tržište rada

Osim što je važno da vaš odabir karijere bude u skladu s vašim interesima, sposobnostima i osobnošću, dobro je obratiti pozornost i da odabir zanimanja bude u skladu s potrebama tržišta rada, tj. da odabir omogući brže i lakše zapošljavanje (Euroguidance Hrvatska, 2016).

U tu svrhu, korisni su podaci koje možete pronaći na sljedećim stranicama:

Statistika online

Javni pristup podacima o registriranoj nezaposlenosti, ulascima u evidenciju nezaposlenih i izlasku iz evidencije, kao i o slobodnim radnim mjestima.

 

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) na temelju analize i prognoze potreba tržišta za pojedinim zvanjima, svake godine izrađuje preporuke za obrazovnu upisnu politiku, u smislu preporuka za povećanje ili smanjenje broja upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe.

Na sljedećoj poveznici možete pristupiti navedenom dokumentu: Preporuke 2021.