Vršnjačka pomoć u učenju

 

Aktivnost:

 

VRŠNJAČKA POMOĆ U UČENJU

 

Ciljevi: Pružanje mogućnosti izravnog pomaganja svojim vršnjacima.

Omogućiti učenicima da dobiju pomoć u učenju na horizontalnoj razini, od svojih vršnjaka.

 

Namjena: Kroz vršnjačko iskustvo razvijati želju za učenjem.

Poticati učenike u doživljavanju uspjeha jer je to važno za osobni razvoj.

Kroz osobno iskustvo učenika djelovati na poticanju procesa učenja tako da učenici u njemu doživljavaju važna socijalna iskustva koja imaju značajan utjecaj na komunikacijske i suradničke vještine.

 

Nositelji aktivnosti: Marija Roth, prof.

Članovi Volonterskog kluba

Način realizacije: Okupiti zainteresirane učenike za učenje u vršnjačkim grupama.

Dopunski rad organizira se za učenike koji nisu u stanju svladati gradivo tijekom školske godine, koji imaju lošije ocjene i loše predznanje iz pojedinih predmeta.

Učenici „instrukcije“ mogu polaziti tijekom cijele godine ili po potrebi u dogovoru s učenikom voditeljem.

Učenici putem facebook grupa

X. gimnazija – učenici za učenike I. turnus i

X. gimnazija – učenici za učenike II. turnus ostvaruju međusoban kontakt.

Grupama se mogu pridružiti učenici kojima je potrebna pomoć u učenju i učenici koji žele pomoći drugima u učenju. Za učenje se može koristiti novouređena prostorija 312, prostori u hodniku na 4. katu i školska knjižnica.

 

Vremenik: Šk. god. 2017./2018.
Predviđeni troškovi:  

Materijal
pribor za pisanje
flomasteri za bijelu ploču
fotokopirni materijal
papiri
Praćenje: Broj učenika prijavljenih za „instrukcije“.

Zadovoljstvo učenika provedenim aktivnostima.