Engleski jezik

Provjera znanja engleskog jezika u X. gimnaziji Ivan Supek

Provjera znanja engleskog jezika je eliminacijski ispit. To znači da svi učenici koji žele upisati gimnazijski smjer uz skupinu predmeta na stranom jeziku moraju ispit položiti. Dva su moguća ishoda: položio/la ili nije položio/la. Ne dobivaju se dodatni bodovi za upis.

Provjera znanja engleskog jezika provodi se pisanim putem iz područja Čitanje s razumijevanjem i Uporaba jezika (vokabular i gramatika). U nastavku teksta mogu se vidjeti tipovi zadataka koji bi se mogli naći u provjeri znanja.

1. ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM (Reading comprehension)

a) Učenici čitaju tekst i odgovaraju na pitanja.

– Učenicima su ponuđeni odgovori i biraju jedan točan odgovor.

– Učenici upisuju odgovor.

Primjeri:

b) Učenici čitaju tekst i navode jesu li ponuđene rečenice o tekstu točne ili netočne (TRUE/FALSE).

Primjer:

 

2. UPORABA JEZIKA (Use of English) – poznavanje gramatičkih struktura, sintakse rečenice i vokabulara

a) Učenici popunjavaju praznine u tekstu upisujući jednu riječ koja odgovara prema kontekstu (open cloze).

Primjer:

b) Učenici popunjavaju praznine u tekstu upisujući pravilan oblik zadanog glagola u zagradi kako bi odgovarao kontekstu.

Primjer:

c) Učenici čitaju tekst i popunjavaju praznine jednim od više ponuđenih odgovora (vokabular i gramatika).

Primjer

d) Učenici popunjavaju praznine upisujući riječ koja je izvedenica riječi u zagradi (tvorba riječi).

Primjer:

e) Učenici pišu rečenice u upitnom obliku kako bi odgovor bio podcrtana riječ u zadanoj izjavnoj rečenici.

Primjer:


Učenici su se susreli s ovim tipovima zadataka na nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi. Zadaci se temelje na gradivu koje su učenici odradili i uvježbali tokom osnovne škole na satima engleskog jezika. Broj i tipove zadataka svake godine određuje Ispitno povjerenstvo.


 Informacije o provođenju ispita

Za vrijeme pisanja provjere znanja učenici smiju koristiti kemijsku olovku plave ili crne boje koja se ne može brisati.

Svaki učenik dobiva test s pitanjima i list za odgovore. Važno je da učenik svoje odgovore prepiše na list za odgovore jer će se to ocjenjivati. Ako učenik pogriješi, potrebno je prekrižiti pogrešan odgovor ili pogrešno napisanu riječ i jasno napisati ili označiti svoj konačan odgovor.

Prilikom pisanja učenici trebaju poštivati pravila pravopisa engleskog jezika.

Svaki zadatak sastoji se od uputa (koje je potrebno dobro pročitati) i od jednog točno riješenog primjera nakon kojeg slijede ostala pitanja.   

Na mrežnoj stranici škole bit će dostupni detalji o vremenu i mjestu pisanja nekoliko dana prije održavanja pisane provjere.

Datumi održavanja svih pisanih provjera donose se tokom svibnja i bit će dostupni na mrežnim stranicama onih škola koje organiziraju dodatne provjere znanja prilikom upisa u srednju školu.