Korisne poveznice

Na stranicama Foruma za slobodu odgoja možete pročitati o tome kako reagiramo u doba krize, kako s učenicima razgovarati o koronavirusu te preuzeti njihove besplatne publikacije.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba je na svojim stranicama  objavila mnoštvo korisnih savijeta, članaka, obavijesti, istraživanja i publikacija vezanih uz trenutno stanje s koronavirusom i izolacijom. Na njihovim stranicama možete pročitati više i o kampanji „Iza vrata“.

Društvo za psihološku pomoć na svojim stranicama  je objavilo niz korisnih članaka poput „Stigmatizacija i diskriminacija kao društvene posljedice koronavirusa“, „Adolescenti u vrijeme krize“, „Sam svoj majstor: Kako isplanirati učenje za vrijeme online nastave?“, „Kako si psihološki olakšati samoizolaciju zbog koronavirusa?“, „Koronavirus – kako najbolje plivati u moru (dez)informacija?“.

Na staranicama Zagrebačkog psihološkog društva možete roćitati članke o nošenju sa stresom, panici, krizama, traumama i strahovima.

Odgojno savjetovalište, Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta oblikovao je “Kutija školskih alata” koja obuhvaća materijale: “Kako MUDRO postaviti ciljeve?”, “Kako se MOTIVIRATI za učenje?”, “Kako povećati koncentraciju kod djece? – Savjeti za roditelje djece nižih razreda osnovne škole, ali korisno i za djecu predškolske dobi”, “O koncentraciji i kako ju povećati prije ili za vrijeme učenja?”, “Kako možemo “izvježbati” koncentraciju?”, “Kako napraviti dobar PLAN učenja?”, “Kako unaprijediti vještinu UPRAVLJANJA VREMENOM?”

“Kako MUDRO postaviti ciljeve?”

“Kako se MOTIVIRATI za učenje?”

“Kako povećati koncentraciju kod djece? – Savjeti za roditelje djece nižih razreda osnovne škole, ali korisno i za djecu predškolske dobi”

“O koncentraciji i kako ju povećati prije ili za vrijeme učenja?”

“Kako možemo “izvježbati” koncentraciju?”

“Kako napraviti dobar PLAN učenja?”

“Kako unaprijediti vještinu UPRAVLJANJA VREMENOM?”

Psihologinja Jasenka Pregrad govori o tome „Kako preživjeti karantenu, stres i traumu, odbaciti naopaku metodu tješenja i prihvatiti da smo slabi“. Više možete pročitati na poveznici.

Razgovor s kliničkom psihologinjom Tanjom Sever o posljedicama izolacije možete pogledati na poveznici.

Besplatno telefonsko savjetovanje i podrška roditeljima Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta