Zakoni i pravilnici

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“, broj  87/200886/200992/2010105/201090/20115/201216/201286/201294/2013152/20147/2017,
 68/201898/201964/2020133/2020151/2022.)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“, broj  49/15, 109/16 (Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), 47/17, 39/22)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 112/1082/1943/20100/21)

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“, broj 90/93)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj 24/15)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj 94/153/17)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj 132/13)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“, broj 67/1463/20)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/1481/1553/21)

Pravilnik o polaganju državne mature („Narodne novine“, broj 1/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21, 126/21, 19/23)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/9680/99)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“, broj 94/10103/14)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 88/03)

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (“Narodne novine”, broj 68/19, 60/2032/21)

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (“Narodne novine”, broj 53/1930/22)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/9329/9747/9935/08127/19151/22)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, broj 56/22127/22)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine”, broj 51/18 – istekao period produžene primjene pravnih pravila iz ovog propisa; materijalna i nematerijalna prava iz nevažećeg propisa nastavljaju se priznavati temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, “Narodne novine”, broj 60/22)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“, broj 2/11)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/1569/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/1415/14141/22)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (“Narodne novine”, broj 132/13)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (“Narodne novine”, broj 70/18)