Poziv na uključivanje u projekt

 

Pozivamo učenike prvih, drugih i trećih razreda da se prijave za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije“. Cilj projekta je poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici i EU projektima.

Učenici će, uz pomoć profesora mentora, odabrati jedan projekt u svojoj zajednici koji je sufinanciran sredstvima fondova Europske unije, istražiti će kako se ta sredstva koriste te će projekt predstaviti kroz kreativni video uradak.

Najuspješnija grupa za nagradu posjetit će Bruxelles u organizaciji Europske komisije za vrijeme „EU Regions Week 2020“.

U sklopu prijave potrebno je ispuniti Prijavni obrazac i dostaviti ga u učeničku referadu do 24.1.2020.

 

Prijavni obrazac

Preuzmi (.doc)