Povijest škole

X. gimnazija u Klaićevoj 7 osnovana je, prirodnim slijedom usavršavanja, dogradnje i razvoja strukovnog obrazovanja, koje je institucionalizirano i utemeljeno osnutkom obrtne škole u Zagrebu 1882. godine. To je prva strukovna škola u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. Izvorište je svih strukovnih škola u Hrvatskoj i jednog broja gimnazija u Zagrebu. Po uzoru na nju i njene sljednice, osnivane su strukovne škole i strukovno obrazovanje u cijeloj Hrvatskoj.
Zanimljivo je pratiti razvojno stablo školstva čije je izvorište prva obrtna škola u Zagrebu. Ono nas vodi od obrtničkih i šegrtskih preko industrijskih i tehničkih škola s više različitih, često i nesrodnih, programa do tehničkih škola i gimnazija s najsuvremenijim programima. Ono prati, potiče znanstveno-tehnološki, socijalni i ukupni društveni razvoj. U dinamičnim promjenama sustava srednjeg školstva, škole su se osnivale, spajale, ukidale i ponovno osnivale.
X. gimnazija prvi je put osnovana 1961. godine u Zagrebu u Medulićevoj 33. Neposredne veze između prve X. gimnazije i današnje X. gimnazije nema, osim u nazivu i kvaliteti rada. Uvođenjem usmjerenog obrazovanja i osnivanjem obrazovnih centara, ukinute su gimnazije, tehničke i druge srednje škole i napravljen je potpuno drukčiji programski i teritorijalni ustroj srednjeg školstva. Tako je u Medulićevoj 33 ukinuta X. gimnazija, a osnovan je Ekonomski obrazovni centar, koji je nastavio obrazovati i učenike iz Ekonomske škole u Klaićevoj 7.
Zakonom o srednjem školstvu u lipnju 1991. godine ukinuto je usmjereno obrazovanje i povratkom na tradicionalno srednje školstvo, 1991. godine ponovno se osnivaju gimnazije, tehničke i obrtničke škole. X. gimnazija nastavlja se na obrazovni program prirodoslovno-matematičkog tehničara, po kojem programu su se upisivali i školovali učenici u Obrazovnom centru „Nikola Tesla“ od školske godine 1985./1986.
X. gimnazija jedna je od mnogih zagrebačkih srednjih škola, i strukovnih i gimnazija, koje svoje izvorište imaju u školama koje u proteklih 60 godina kontinuirano obrazuju srednjoškolce u centru Zagreba u Klaićevoj 7. Dug je popis srednjih škola koje danas postoje i rade u Zagrebu, a koje su osnovane slijedom nekadašnjih škola u zgradi u Klaićevoj 7: graditeljske škole, strojarske, elektrotehničke, arhitektonske, kemijske, ekonomske i druge. Nemoguće je ovdje navoditi točne nazive nekadašnjih srednjih škola, postojećih srednjih škola, sve promjene naziva i adresa tih škola tijekom protekloga povijesnog razdoblja, vezano uz razvoj, transformacije i reforme srednjeg školstva. To zaslužuje posebno elaboriranje, posebno poglavlje, posebnu knjigu. Dovoljno je navesti da je srednjoškolska zgrada u Klaićevoj 7 u Zagrebu izvorište i rasadnik zagrebačkih srednjih škola i srednjeg školstva. Ona je sinonim zagrebačkoga srednjeg školstva!