Projekt “Inclusive school”

Namijenjeno svim učenicima zainteresiranim za sudjelovanje u projektu.

  • poticati povezivanje učenika i međusobnu suradnju
  • poticati radoznalost i istraživački duh učenika
  • poticati suradničko učenje i grupni rad
  • poticati pozitivnu dvosmjernu komunikaciju, toleranciju na različitost i međukulturalnu suradnju
  • osposobit učenike za korištenje elektroničkih medija

Učenici bi putem digitalnih sadržaja foto i video dokumentirali situacije u školskom okruženju gdje neka karakteristika koja upućuje na različitost u drugom kontekstu predstavlja jednakost.

Uspješnost projekta pratit će se brojem uključenih učenika u projekt, zadovoljstvom učenika sa sudjelovanjem u projektu, te praćenjem rada učenika.