Izdavanje duplikata/prijepisa svjedožbe

POSTUPAK IZDAVANJA DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBE

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe podnosi se u referadi Škole. Obrazac se može preuzeti u referadi ili u dolje priloženom dokumentu – Zahtjev za izdavanjem duplikata/prijepisa svjedodžbi te Zahtjev za izdavanjem duplikata/prijepisa svjedodžbi za redovite učenike.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe potrebno je oglasiti dokument nevažećim u Narodnim novinama te dokaz oglašavanja dokumenta nevažećim priložiti zahtjevu.

Na temelju tarifnog broja 52. toč. 6 uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 128/19) upravna pristojba za izradu duplikata/prijepisa svjedodžbe iznosi 70,00 kn.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ima status redovitog učenika škole, oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem čl. 9, stavka 2., točke 21. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16).

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ukoliko Škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju podnositelju zahtjeva, odnosno osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

Za dodatne informacije možete se obratiti u referadi Škole.

Molba prijepis svjedodžbe


Preuzmi (.doc)

 

Molba prijepis svjedodžbe za redovite učenike


Preuzmi (.doc)