Izdavanje duplikata/prijepisa svjedožbe

POSTUPAK IZDAVANJA DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBE

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe podnosi se u referadi Škole. Obrazac se može preuzeti u referadi ili u dolje priloženom dokumentu – Zahtjev za izdavanjem duplikata/prijepisa svjedodžbi te Zahtjev za izdavanjem duplikata/prijepisa svjedodžbi za redovite učenike.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe potrebno je oglasiti dokument nevažećim u Narodnim novinama te dokaz oglašavanja dokumenta nevažećim priložiti zahtjevu.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ukoliko Škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju podnositelju zahtjeva, odnosno osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

Za dodatne informacije možete se obratiti u referadi Škole.

Molba prijepis svjedodžbe


Preuzmi (.doc)