Opća gimnazija

Nastavni plan opće gimnazije i opće gimnazije sa skupinom predmeta na engleskom* jeziku

  Broj sati tjedno
  1.raz. 2. raz. 3.raz. 4. raz.
Hrvatski jezik 4 4 4 4
I. strani jezik 3 3 3 3
II. strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost* 1 1 1 1
Psihologija 1 1
Logika 1
Filozofija 2
Sociologija* 2
Povijest 2 2 2 3
Zemljopis 2 2 2 2
Matematika* 4 4 3 3
Fizika* 2 2 2 2
Kemija* 2 2 2 2
Biologija* 2 2 2 2
PiG 1
Informatika 2
TZK 2 2 2 2
Vjeronauk/Etika* 1 1 1 1
Izborna nastava* 2 2 2
Fakultativna nastava engleskog jezika * 1 1 1 1
*u “dvojezičnom” programu dio nastave se održava na engleskom jeziku u skladu sa Pravilnikom o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika