2. razred

Izborna nastava za opću gimnaziju

Izborna je nastava dio nastavnog plana opće gimnazije i ostvaruje se od drugog razreda s dva sata nastave zajedno. Tijekom gimnazijske izobrazbe učenici mogu izabrati jedan, dva ili tri izborna predmeta. Izborni predmeti daju učenicima mogućnost da prodube i prošire znanje u pojedinim nastavnim predmetima ili granama znanosti.

Nakon 1. razreda nudimo za izborni predmet sljedeće mogućnosti:

 1. Strani jezik: talijanski, španjolski, njemački, francuski, ruski.

Kod stranog jezika imate dvije situacije:

 • možete uzeti proširene sadržaje drugog stranog jezika kojeg već učite. Npr: učite engleski i njemački i uzmete proširene sadržaje iz njemačkog.

Španjolski jezik
Francuski jezik
Talijanski jezik
Njemački jezik – početni
Njemački jezik – napredni

 • možete uzeti treći strani jezik. (Npr. učite engleski, njemački i možete uzeti još talijanski ili španjolski ili francuski ili ruski.)

Španjolski jezik
Francuski jezik
Talijanski jezik
Ruski jezik
Njemački jezik – početni

      2. Hrvatski jezik  – jezične vrijednosti
      3. Hrvatski jezik – medijska pismenost
      4.  Informatika
      5. Kemija    
      6.  Eksperimentalna biologija  
      7.  Likovna radionica    
      8.  Sociologija – Religije svijeta      
      9.  TZK 

 

Fakultativna nastava za opću gimnaziju 

Osluškujući interese učenika primijetili smo sve veće zanimanje za fakultativnu nastavu. Pokušali smo osmisliti sadržaje koji su vam zanimljivi i koji bi vam, nadamo se, omogućili upotpuniti područje vaših interesa. Fakultativna nastava nije obavezna, ali ako je izum, ulazi u raspored i dužni ste pohađati. 

Možete odabrati jedan predmet, no ako se on ne bi mogao realizirati (jer se npr. nije javilo dovoljno učenika,) navedite koji bi bio drugi po rangu predmeta vašeg interesa.

  Kao fakultativnu nastavu nakon 1. razreda nudimo sljedeće mogućnosti:

 1. Skupno muziciranje
 2. Financijska pismenost 1
 3. Likovna radionica
 4. Škola i zajednica

 

Fakultativna nastava za prirodoslovno-matematičku gimnaziju

Upisom u program prirodoslovno matematičke gimnazije odlučili ste se za jednu od mogućnosti što se tiče izbornog predmeta: proširenu matematiku i informatiku ili drugi strani jezik. Uvidjeli smo da postoji interes posljednjih godina što se od fakultativne nastave nudi u idućoj školskoj godini. Pokušali smo osmisliti sadržaje koji su vam zanimljivi i koji bi vam, nadamo se, omogućili upotpuniti područje vaših interesa. Fakultativna nastava nije obavezna, ali ako je izum, ulazi u raspored i dužni ste pohađati. 

Možete odabrati jedan predmet, no ako se on ne bi mogao realizirati (jer se npr. nije javilo dovoljno učenika,) navedite koji bi bio drugi po rangu predmeta vašeg interesa.

Kao fakultativnu nastavu nakon 1. razreda nudimo sljedeće mogućnosti:

 1. Skupno muziciranje
 2. Financijska pismenost 1
 3. Eksperimentalna biologija
 4. Likovna radionica