U školi otvorene kohezije

Započeli smo s provedbom projekta „U školi otvorene kohezije – At the School of Open Cohesion, ASOC“ kojim se promiče sudjelovanje učenika u praćenju ulaganja koja se provode putem kohezijske politike EU-a korištenjem javnih otvorenih podataka, a u kojem sudjeluje pet škola iz Hrvatske.

Cilj projekta je poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici i EU projektima.

Naši učenici odabrali su pratiti projekt Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja te je ima našeg školskog projekta BioX.

Više o projektu možete pogledati na službenoj stranici projekta: Naslovnica