Suradničko učenje

 

Aktivnost:

 

SURADNIČKO UČENJE

 

Ciljevi: – ponuditi mnogobrojne i različite poticaje za profesionalni razvoj sudionika kako bi uspješno nastavili razvijati osobne, socijalne i profesionalne kompetencije promišljajući suvremene teorije učenja i kompetencijski pristup cjeloživotnom učenju te ih primijenili u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu

 

 

Namjena: Nastavnicima X. gimnazije „Ivan Supek“

 

 

Nositelji aktivnosti: Dr. sc. Alma Zubović, prof. savjetnica

 

 

Način realizacije: – 6 modula; dvije skupine; jedanput mjesečno

 

– Sadržaj programa:

 

–          suvremene znanstvene  i stručne spoznaje o teorijama učenja

–          teorijske osnove socijalnog učenja i primjena u odgojno-obrazovnom radu

–          procesi učenja iz perspektive nastavnika

–          kurikularni pristup razvoja kompetencija u interdisciplinarnom okruženju

 

 

Vremenik: Šk. god. 2017./2018.

 

Predviđeni troškovi:  

Materijal
papiri i materijal za fotokopiranje
pribor za pisanje i crtanje
Praćenje: Upitnikom ispitati zadovoljstvo sudionika.