Podučavajmo, učimo, razvijajmo – suradnički!

Naziv našeg projekta je “Podučavajmo, učimo, razvijajmo – suradnički!” čime želimo dati do znanja da se naglasak stavlja na suradnji među nastavnicima, ali i među učenicima, jer je lakše, brže i bolje kad se zajedno razvijamo kroz međusobno podučavanje, i učenje jedni od drugih.

Glavni cilj projekta je potaknuti suradničko učenje i među nastavnicima i među učenicima, a time kreirati atmosferu u kojoj nastavnici uživaju podučavati, a učenici uživaju učiti. Suradničkim učenjem želimo razvijati i poticati razne pismenosti (čitalačke, matematičke, prirodoslovne i digitalne), stručne kompetencije, pa sve do generičkih kompetencija. Također želimo skrenuti pozornost i poticati nastavnike i učenike na važnost cjeloživotnog obrazovanja kao ključa za uspješniju i svjetliju budućnost.

Suradničko učenje među nastavnicima provodit će se na način da ćemo se odmaknuti od ustaljenog obrađivanja nastavnog gradiva u svakom predmetu zasebno prema tematskoj obradi nastavnih sadržaja, pa će nastavnici različitih predmeta pripremiti zajedničku nastavnu jedinicu-temu za svoje učenike.

Svi sudionici projekta obvezali su se pripremiti tri do pet nastavnih jedinica koristeći nova znanja, vještine i kompetecije te ih učiniti dostupnima za korištenje svima zainteresiranima. Svi će ti materijali biti objavljeni na TwinSpace eTwinning platforme.

Očekivani učinak projekta na nastavnike je povećanje profesionalnih i generičkih kompetencija, a kroz njih i učenika; povećanje internacionalne vidljivosti škole; izrada nastavnih materijala koristeći novostečena znanja, vještine i kompetencije.