Strategija razvoja škole

Strategija razvoja naše škole uključuje definiranje vizije škole, misije škole, vrijednosti koje Škola promiče, načela rada i razvojnog plana škole. Viziju škole predstavljaju slika budućnosti koju nastojimo stvoriti i smjer u kojem želimo ići. Misiju škole predstavlja način na koji se planira ostvariti viziju, definiranje planiranih koraka za postizanje budućnosti koju nastojimo stvoriti.

VIZIJA ŠKOLE

Vizija škole je odgoj i obrazovanje učenika koji ostvaruje svoje potencijale i dobiva poruku da može biti uspješan.

 MISIJA ŠKOLE

Naša misija je omogućiti učenicima kroz različite aktivnosti, oblike i metode rada, da pronađu svoje interese i oblikuju se kao cjelovite i zdrave osobe

VRIJEDNOSTI KOJE ŠKOLA PROMIČE

Školske vrijednosti su važna uvjerenja i ideali koje želimo prenijeti na sve naše učenike i zaposlenike kako bi one utjecale na njihovo ponašanje i stavove i služile kao smjernice za postupanje u raznim situacijama. Naše vrijednosti su:

 • Visoka postignuća za sve
 • Suradnja
 • Empatija
 • Prihvaćanje različitosti
 • Međusobno poštivanje
 • Svestranost
 • Odgovornost
 • Humanost
 • Izvrsnost u poučavanju
 • Kreativnost

MOTO ŠKOLE – „Škola po mjeri učenika“

Trudimo se biti ŠKOLOM PO MJERI UČENIKA. Za nas je to škola koja pruža stjecanje širokog općeg obrazovanja i razvijanje vlastitih sposobnosti, moralnih vrijednosti uz zadovoljavanje osobnih interesa. Uspjesi naših bivših i sadašnjih učenika potvrđuju da su naši napori opravdani i potiču nas da ustrajemo u njima.

NAČELA NAŠEG RADA:

Načela kojima se vodimo u našem radu jesu: uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav, znanstvena utemeljenost, poštovanje ljudskih prava te prava djece, kompetentnost i profesionalna etika, demokratičnost, autonomija škole, pedagoški i školski pluralizam te europska dimenzija obrazovanja.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

U svom djelovanju vodimo se načelima kvalitetne i uspješne komunikacije kao preduvjeta razvoja zdravih međuljudskih odnosa kakve želimo izgrađivati između učenika, nastavnika i roditelja. Inzistiramo na stručnom usavršavanju nastavnika te primjeni suvremenih metoda poučavanja, individualiziranom pristupu prema učenicima te kreativnosti u nastavi.

Sudjelujemo u brojnim projektima iz različitih područja. Aktivni smo sudionici inicijativa školske, lokalne i međunarodne zajednice, često i u ulozi njihovih pokretača, što je vidljivo iz aktivnosti i projekata.

Učenicima nudimo velik broj izvannastavnih aktivnosti, a u svom radu se ističu Dramsko – recitatorska družina, Novinarska družina, Debatni klub, Pjevački zbor, Školski sportski klub Cener, Volonterski klub, Grupa prve pomoći, Čitateljski grupa, Muzejska grupa i Galerijska grupa. Već nekoliko godina u školi provodimo projekt za podršku među učenicima, Vršnjačka pomoć u učenju.

Nakon uspješno uvedene dvojezične nastave, naša je škola 2008. godine postala prva državna škola Cambridge međunarodni centar u Republici Hrvatskoj (Sveučilište u Cambridgeu, Međunarodni ispitni centar, HR006). Time je učenicima naše, ali i drugih škola, kao i svima zainteresiranima omogućeno stjecanje kvalifikacija iz niza različitih predmeta na IGCSE i AS/A razini.

Također smo i Pasch-škola – Deutchen Partnerschule, članica inicijative „Škole: partneri budućnosti“ koja pruža mogućnost upoznavanja njemačkog jezika i njemačkog kulturnog prostora kroz stipendiranje motiviranih učenika od strane Goethe-instituta.

Članica  smo Azijsko-Europske Fondacije CLASSROOM NETWORK (ASEF ClassNet), organizacija koja okuplja i povezuje škole Europe i Azije. Cilj je, kroz različite projekte putem interneta, predstaviti život škole, učenika i nastavnika različitih zemalja u Europi i Aziji i obogatiti znanje učenika o vlastitoj kulturi i kulturi zemalja sudionica.

Kroz uspjeh naših bivših učenika na studiju, prepoznati smo među fakultetima tako da primamo veliki broj zahvalnica i priznanja od Fakulteta elektrotehnike i računalstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

CILJEVI KOJE ŽELIMO OSTVARITI 

 1. Unaprjeđivati kvalitetu nastave kao središnjeg i najvažnijeg procesa koji se odvija u školi, s naglaskom na nastavu temeljenu na radu, vodeći se rezultatima samovrjednovanja i vanjskog vrednovanja.
 2. Poticati profesionalni razvoj nastavnika i stručno usavršavanje
 3. Unaprjeđivati školsku klimu kao jedan od ključnih elemenata učinkovitosti škole.

Rokovi provedbe i osobe odgovorne za provedbu planiranih aktivnosti, postizanje očekivanih ishoda i u konačnici ostvarivanje strateških ciljeva određuju se u okviru Razvojnog plana Škole, Godišnjeg plana i programa rada Škole i u Školskog kurikuluma.

VREDNOVANJE PROCESA I REZULTATA

Za vrednovanje procesa koji se odvijaju u Školi i ostvarivanje rezultata zadužen je školski Tim za kvalitetu u sastavu: Željka Frković, ravnateljica, Marina Šokčević, prof., Jasminka Cigić, pedagoginja, Marija Roth, psihologinja, Silva Crnić, prof., Slavica Kapor Najman, prof., Tajana Matasović, prof., Nataša Rudolf, prof., prof., Damir Vresk, prof., Alma Zubović, prof., Milena Grgić, predsjednik Vijeća roditelja, Ivor Bašić, predsjednik Vijeća učenika.

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE