Encouraging Europe Through Culture and Commerce (EETCC)

X. gimnazija „Ivan Supek“ sudjeluje u još jednom uspješnom Erasmus+ projektu

 

Erasmus+ Poticaj Europi kroz kulturu i ekonomiju
(Erasmus+ KA229 – Encouraging Europe through culture and commerce –  EETCC)

 

 1. godina proglašena je Europskom godinom kulturne baštine
 2. X. gimnazija “Ivan Supek” prepoznala je ovu posebnu priliku pridruživši se, u svojstvu škole partnera, Erasmus+ projektu “Poticaj Europi kroz kulturu i ekonomiju“. U okvirima projektnih aktivnosti koje se u proteklih godinu dana odvijaju na Erasmus+ EETCC projektu, pet zemalja sudionica: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska i Njemačka, s 125 učenika i 30 nastavnika stječu mogućnost razmjene ideja, znanja i iskustava o kulturi tijekom upoznavanja jedne od država članica kroz predviđenih 6 projektnih modula.

Za ukupna dvogodišnjega trajanja učenici sudionici upoznat će se s različitim aspektima europske kulture i u tom procesu postupno osvijestiti na koji način kultura jedne zemlje može postati zamašnjakom njezina gospodarstva.

Ciljevi Erasmus+ EETCC projekta usredotočeni su na razumijevanje i analizu kulturnih dobara, otkrivanju europskih zajedničkih vrijednosti i u konačnici na osobni daljnji razvoj u aktivnom oblikovanju kulture.

Svrha ovoga projekta također je usmjerena nastojanju da se staromodna predodžba kulture ažurira te na taj način, po njegovu završetku, postane područjem od posebnoga interesa upravo za mlade ljude.

U vremenu brzoga tempa i digitalizacije kulturne vrijednosti često padaju u zaborav. Stoga je ovaj projekt smislen i čak potreban da se suprotstavi površnosti suvremenog doba te da učenicima 21. stoljeća omogući razumijevanje kulture pomoću digitalnih medija.

Od početka Erasmus+ EETCC projekta, u listopadu 2018., učenici X. gimnazije “Ivan Supek”, zajedno s vršnjacima iz ostalih europskih škola sudionica, bave se pojmom kulture pokušavaći je samostalno definirati, analiziraju kulturne pojavnosti koje im se nude u vlastitom okruženju, okruženju drugih zemalja sudionica i konačno, u Europi. Utvrđuju povezanost kulture i ekonomije ciljanih područja, prepoznaju vrijednost kulturnih dobara, a samim time i moć kulture koja povezuje ljude i obogaćuje gospodarstvo pojednih zemalja.

U prvoj godini provedbe pojam “kultura” istraživao se i definirao provedbom aktivnosti unutar 3 projektna Modula kroz zajedničke radionice, posjete kazalištima, muzejima i lokacijama od posebnoga kulturnog značaja. Cilj ovih aktivnosti bio je prepoznati raznolikost kulture i osvijestiti potrebu njezina očuvanja i zaštite. Također, učenici-sudionici istraživali su utjecaj kulture na kvalitetu života utvrdivši na taj način njezin gospodarski značaj.

Do prosinca 2019. godine 12 učenika X. gimnazije „Ivan Supek“ uspješno je sudjelovalo u izradi i provedbi triju projektnih modula:

Modul 1. “Upoznavanje jednih s drugima” i “Što kultura znači za vas?” održan je u GPChE Aleko Konstantinov, Pravets, Bugarska u periodu od 19. – 25. prosinca 2018.

U pripremnoj fazi učenici su, zajedno sa svojim mentoricama, radili na:

 • Implementaciji virtualnog prostora komunikacije (facebook, web stranice)
 • Pripremi teme i prezentaciji svoje škole, grada i zemlje
 • Pripremi upitnika za učeničku zajednicu na temu “Što je kultura” (definicija, raznovrsnost kulture (npr. kultura mladih, poslovna kultura, kultura gastronomije itd.); načini predstavljanja kulture / kulturne baštine svoga grada, regije, zemlje; gdje se sve kultura može pronaći; kako kultura utječe na svakodnevni život, rad, životni okoliš etc.)
 • Izradi logotipa projekta.

Modul 2. “Što je kultura – kulturno otkriće” održan je u Jüri Gümnaasium, Jüri, Estonija u periodu od 2. do 8. svibnja 2019.

U pripremnoj fazi učenici su, zajedno sa svojim mentoricama, radili na:

 • Istraživanju utemeljenom na anketnim pitanjima: Gdje možete pronaći kulturu u svom gradu?; Gdje se kultura pojavljuje u vašoj zemlji?; Koji su najvažniji kulturni gradovi u vašoj zemlji?
 • Na temelju rezultata anketnoga istraživanja učenici su izradili film: Moj grad – moja kultura i promotivni letak o gradovima koji za hrvatsku kulturu predstavljaju njezine reprezentativne nositelje.

(Film je dostupan na https://www.youtube.com/watch?v=xuy3Ch1PTO0)

Modul 3. “Značaj kulture za kvalitetu privatnoga i poslovnog života” održan je u Berufsbildende Schulen der Stadt Osnabrück, Osnabrück, Njemačka u periodu od 28. studenoga do 04. prosinca 2019.

Za potrebe Modula 3. i LTTA u pripremnoj fazi učenici su, zajedno sa svojim mentoricama:

 • Za zemlje sudionice izradili objasnidbeni video o tome što je to kvaliteta života i kvaliteta rada
 • Intervjuirali druge učenike/sugrađane/turiste – rezultat je izlučio zaključak da viši kulturni standardi rezultiraju boljom kvalitetom života i rada te posljedično, da je kultura važna za gospodarski razvoj neke zemlje/regije/Europe.
 • Izradili prezentaciju utemeljenu na analizi intervjua s naglaskom na pitanja:
 1. Zašto je kultura važna za kvalitetu života u privatnom i poslovnom životu?
 2. Zašto bi građani Europske unije trebali prepoznati, uvažiti i prigrliti kulturu svake zemlje članice EU?

Po završetku pripremnih faza uslijedile su LTTA: radionice i aktivnosti provedene u školama domaćinima gdje su učenici, zajedno sa svojim mentoricama profesoricama Cvjetankom Božanić i Jelenom Crnek prezentirali rezultate svoga rada (filmove, promotivne materijale, rezultate istraživanja i anketnih upitnika), raspravljali i objedinjavali rezultate rada iz pripremnih faza, sudjelovali u natjecanjima i radionicama, predstavljali hrvatsko kulturno blago i specifičnosti svoje zemlje autentičnim proizvodima i promotivnim materijalima kroz sudjelovanje na međunarodnim večerima.

Moduli koji slijede bavit će se temama: “Kultura kao motor gospodarstva”, “Kultura i digitalizacija” i “Kako možemo zaštititi našu kulturnu baštinu?”

U trenutačnoj fazi provedbe sudionici su spoznali da je digitalizacija našla svoj put i prema kulturi. Stoga će se u okvirima modula koji slijede učenici baviti pojmom digitalizacije, razradom njezinih koristi, uvažavajući pri tom i rizike.

Konačni proizvod Erasmus+ EETCC projekta, uz prateću web-stranicu, bit će knjižica „Kulturni vodič“

Zbog značaja i sveprisutnosti digitalnog trenda ovaj će projekt integrirati QR-kodove u svoj završni proizvod pod nazivom “Kulturni vodič”. Bit će to publikacija koja će digitalno povezati različite projektne rezultate i na taj se način uspješno obratiti ciljanoj skupini mladih koji će njenom sadržaju moći pristupiti putem interneta. U svome konačnom izdanju, pružat će informacije o kulturnim dobrima gradova i zemalja sudionica projekta. „Kulturni vodič“ namijenjen je učenicima, ali i svim mladim ljudima koji su zainteresirani za korištenje kulturnih ponuda i cijene interaktivno dizajniran pristup. Po završetku projekta moći će se koristiti kao primjer dobre prakse u školama, kao podrška sljedećim projektima ili u okvirima redovite nastave. I na kraju, bit će osobito koristan za ljude koji nisu iz zemalja članica EU-a za pružanje korisnih informacija o europskoj kulturi.

Hrvatski projektni partner, X. gimnazija „Ivan Supek“ bit će domaćin posljednjem projektnom modulu koji će u svibnju 2020. ugostiti 40 sudionika.

Rezultati prethodnih modula pokazuju da kulturna dobra i vrijednosti moraju biti zaštićeni. Za trajanja šestoga i posljednjeg modula zadaci učenika će se temeljiti na pronalaženju načina za održavanje i podršku kulturne baštine. Svaka partnerska država planirat će, organizirati i realizirati (jednokratno ili trajno) kulturno događanje koje privlači mlade ljude. Rezultati projektnih događanja, koji će se odvijati u različitim matičnim zemljama, bit će dokumentirani i na taj način sačuvani u Kulturnom vodiču.

Europu danas svi razumijemo kroz nazivnik jedinstva. U konačnici, Erasmus+ EETCC projekt će pomoći sudionicima da razumiju ovo jedinstvo i osvijestiti ih kao Europljane povezane zajedničkim kulturnim kapitalom.

 

Ovdje pozivamo sve učenike naše škole da se uključe u rad na završnom modulu, bilo kroz aktivnosti prilikom izrade projektnih rezultata ili pružanjem gostoprimstva učenicima vršnjacima iz 4 europske zemlje te na taj način doprinesu uspjehu svoje škole na EETCC Erasmus+ projektu!

 

Rezultati Modula 1, 2 i 3 su vidljivi na web-stranicama X. gimnazije „Ivan Supek“, web-stranicama Koordinatora projekta (Berufsbildende Schulen der Stadt Osnabrück Am Pottgraben, Njemačka) kao i na projektnim Facebook stranicama.

https://euthruculture.jimdofree.com

https://www.facebook.com/groups/1854425691259482/

https://www.facebook.com/groups/2211190222484792/

Provođenje i uspješnost projekta prati i vrednuje nositelj projekta: Berufsbildende Schulen der Stadt Osnabrück Am Pottgraben, Njemačka i Agencija za mobilnost i programe EU u Hrvatskoj.

Izjava o odricanju od odgovornosti!
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze

Galerija fotografija:

Modul 1 – Bugarska

Modul 2 – Estonija

Modul 3 – Njemačka