Obavijesti

Rezultati testa poznavanja engleskog jezika

Rezultati testa poznavanja engleskog jezika koji se održao danas 13. srpnja 2020. za učenike koji su se prijavili za programe opća gimnazija sa skupinom predmeta na engleskom jeziku i prirodoslovno-matematička gimnazija sa skupinom predmeta na engleskom jeziku:

Objavljujemo popis učenika koji nisu položili test engleskoga jezika:

ZAPORKA
EXCALIBUR
LEMONGRASS
HOTH
MANDALORE
TRAILBLAZER
VIPER
SOLSTICE
XINDI
MAGMA
STINGER
CERBERUS
GALILEO

 

Svi ostali učenici koji su pristupili provjeri znanja uspješno su položili test. Rezultati provjere će biti vidljivi u sustavu upisi.hr.