Obavijesti

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje svibanj – srpanj 2020.

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (Narodne novine 81/19), učenicima maturantima u gimnazijskim programima financira se prijevoz za dane pohađanja obvezne državne mature.

Naglašavamo da je potrebno voditi računa da se financira najpovoljniji iznos (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta). Učenici mogu kupiti mjesečnu kartu ako to žele, ali povrat će biti sukladan Odluci kao najpovoljniji iznos.

Školi ste dužni dostaviti do 30. lipnja za svibanj i lipanj te do 10. kolovoza za mjesec srpanj:

  • popunjeni obrazac za povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2020./srpanj 2020.;
  • preslike markica za mjesec svibanj, lipanj i srpanj i preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza, odnosno pojedinačnih karata za mjesec svibanj, lipanj i srpanj iz kojih je vidljiva relacija;
  • preslike potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan).

 

Obrazac za povrat – svibanj-lipanj

Preuzmi (DOCX, 15KB)

 

Obrazac za povrat – srpanj

Preuzmi (DOCX, 15KB)