Obavijesti

Državna matura – obavijest učenicima

Učenici na Državnu maturu dolaze prema slijedećem rasporedu:
 
u 8:00    4.A, 4.B, 4.G i 4.H
u 8:10    4.C, 4.D,  4.I i 4.J
u 8:20    4.E, 4.F i 4.K
 
Ovo je raspored za ispite A razine, a za ispite B razine učenici dolaze 10 minuta kasnije po istom rasporedu.
Svi se moramo pridržavati  epidemioloških uputa za maturu objavljenih sa stranici HZJZ.