Obavijesti

Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_08_76_1554.html

Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinancirani prijevoz dužni su potvrdu ispuniti u dva primjerka, ovjeriti ih u učeničkoj referadi te nakon ovjere prijevoznika vratiti jedan primjerak u učeničku referadu.

Uputa o načinu provođenja odluke za šk.god. 2018./2019.

Preuzmi (PDF, 1.26MB)

Potvrda 75% – sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika sš

Preuzmi (XLSX, 28KB)

Potvrda 100% – sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika sš

Preuzmi (XLSX, 29KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *