Obavijesti

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Objavljeni su datumi upisa učenika u I. razred. Lista se nalazi u nastavku teksta, a ovdje je poveznica na cijelu objavu iz narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

 

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 25. 5. 2018.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13. 6. 2018.
Početak prijava obrazovnih programa 26. 6. 2018
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2. 7. 2018.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3. 7. – 6. 7. 2018.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26. 6. 2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25. 5. – 26. 6. 2018.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6. – 7. 7. 2018.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 9. 7. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2018.
Objava konačnih ljestvica poretka 13. 7. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13. – 19. 7. 2018.

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

XII.

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 25. 5. – 9. 6. 2018.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 25. 5. – 9. 6. 2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25. 5. – 15. 6. 2018.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ 25. 5. – 15. 6. 2018.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 15. 6. 2018.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 18. – 19. 6. 2018.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. 6. 2018.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 23. 6. 2018.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *