Obavijesti

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje studeni – prosinac 2021.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 6. prosinca 2021., u učeničku referadu dostave:
– popunjen obrazac za povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2021.,
– privolu (suglasnost) roditelja (samo oni koji prvi put predaju),
– preslike markica za studeni i prosinac,
– preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
– presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika.
Napominjemo da se markice za prosinac mogu kupiti već od 25. studenog 2021.
Obrazac za povrat i privole za roditelje možete pronaći u nastavku obavijesti i ispred učeničke referade.
Nakon navedenog datuma možete dostaviti zahtjev za povrat samo ukoliko postoje opravdani razlozi za navedeno odnosno dugotrajni opravdani izostanak učenika iz škole (npr. bolest učenika) zbog kojeg nije mogao donijeti potrebnu dokumentaciju.

Obrazac za povrat sredstava


Preuzmi (.doc)

Suglasnost roditelja


Preuzmi (.doc)