Obavijesti

Popis razreda, razrednika i broj prostorije

Popis razreda, razrednika i broj prostorije

RAZ. SOBA RAZREDNIK RAZ. SOBA RAZREDNIK
1.A 316 Veble 1.F 316 Haraminčić
1.B 317 Djaković 1.G 317 Jovanović
1.C 318 Kuljiš 1.H 318 Horvatin
1.D 326 Mihanović 1.I 430 Crnković Kranjčec
1.E 430 Rukavina M. 1.J 326 Hanich Markov
      1.K 431 Kustura
           
2.A 321 Matasović 2.G 407 Cestarić
2.B 407 Kadić 2.H 408 Bartolec
2.C 332 Vujević 2.I 332 Juričević
2.D 415 Budor Despot 2.J 320 Kantoci
2.E 320 Zubović 2.K 321 Gaćina
2.F 408 Hendrih Jurčević      
           
3.A 417 Božanić 3.G 406 Kosović
3.B 418 Rakoci 3.H 403 Novosel
3.C 403 Banović 3.I 416 Gradac
3.D 406 Luburić 3.J 417 Ćorić
3.E 416 Špiljak 3.K 418 Talargić
3.F 422 Lemo      
           
4.A 431 Jurić V. 4.F 319 Munjić Vlahović
4.B 325 Kosanović 4.G 325 Škrtić
4.C 423 Galović 4.H 415 Šokčević
4.D 319 Rukavina J. 4.I 423 Miklečić Hendelja
4.E 414 Brajčić 4.J 414 Magzan