Obavijesti

Brošura Državne uprave za zaštitu i spašavanje o ponašanju tijekom potresa i zaštiti od učinaka potresa i poveznice na brošure Ureda za postupanje u kriznim situacijama

Brošura Državne uprave za zaštitu i spašavanje o ponašanju tijekom potresa i zaštiti od učinaka potresa

Brošure Ureda za postupanje u kriznim situacijama

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/hitne_situacije/LETAK%20POTRES.pdf

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/uhs%20LETAK%20potres%20karta.pdf

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/hitne_situacije/uzh%20LETAK%20potres.pdf