Obavijesti

Obavijest maturantima

Zadnji dan za predaju Zamolbe za odjavu ispita, promjenu razine, promjenu ispita ili naknadnu prijavu je 9.5 do 12 sati. Obrasce možete pronaći na poveznici.