ObavijestiObavijesti roditeljima

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje siječanj – veljača 2020.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 6. veljače 2020., u učeničku referadu dostave:
– popunjen obrazac za povrat sredstava za razdoblje siječanj – veljača 2020.,
– privolu (suglasnost) roditelja (samo za one koji prvi puta predaju u ovoj školskoj godini),
– preslike markica za siječanj i veljaču,
– preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
– presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika ako je došlo do izmjena.
Obrazac za povrat i privole za roditelje možete pronaći u nastavku obavijesti i ispred učeničke referade.
Nakon navedenog datuma možete dostaviti zahtjev za povrat samo ukoliko postoje opravdani razlozi za navedeno odnosno dugotrajni opravdani izostanak učenika iz škole (npr. bolest učenika) zbog kojeg nije mogao donijeti potrebnu dokumentaciju.

Obrazac za povrat sredstava

Preuzmi (PDF, 662KB)

Suglasnost roditelja

Preuzmi (DOC, 27KB)