Događanja

Planinarenje na Sljeme

Velik broj naših učenika odazvao se pozivu profesora TZK-e te su proveli subotu 21. rujna planinareći na Sljeme. Zahvaljujemo našim učenicima te uskoro zakazujemo novo druženje.
Aktiv TZK-e.