ObavijestiObavijesti roditeljima

Povrat sredstava učenicima koji koriste prijevoz Samoborček EU grupa d.o.o. za razdoblje rujan – listopad 2019.

Mole se svi učenici koji ostvaruju pravo na povrat sredstava da najkasnije do 7. listopada 2019., u učeničku referadu dostave:
– popunjen obrazac za povrat sredstava za razdoblje rujan – listopad 2019.,
– privolu (suglasnost) roditelja,
– preslike markica za rujan i listopad,
– preslike mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
– presliku potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika ako je došlo do izmjena.
Napominjemo da se markice za travanj mogu kupiti već od 25. rujna 2019.
Obrazac za povrat i privole za roditelje možete pronaći u nastavku obavijesti i ispred učeničke referade.
Nakon navedenog datuma možete dostaviti zahtjev za povrat samo ukoliko postoje opravdani razlozi za navedeno odnosno dugotrajni opravdani izostanak učenika iz škole (npr. bolest učenika) zbog kojeg nije mogao donijeti potrebnu dokumentaciju.

Obrazac za povrat sredstava

Preuzmi (PDF, 654KB)

Suglasnost roditelja

Preuzmi (DOC, 27KB)