Obavijesti

Podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature – ljetni rok 2019.

Podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature biti će u srijedu 17. srpnja 2019. u 10 sati u kinodvorani.