Obavijesti

Podnošenje prigovora na rezultate ispita Državne mature

Pisani prigovori na ispravke ispita Državne mature mogu se predati u školi u četvrtak 11. srpnja od 9,00 do 14,00 sati i petak 12. srpnja od 9,15 do 12,00 sati.