Obavijesti

Rezultati testa poznavanja engleskog jezika

Rezultati testa poznavanja engleskog jezika koji se održao danas 1. srpnja 2019. za učenike koji su se prijavili za programe opća gimnazija sa skupinom predmeta na engleskom jeziku i prirodoslovno-matematička gimnazija sa skupinom predmeta na engleskom jeziku:

Objavljujemo popis učenika koji nisu položili test:

ZAPORKA

SHERLOCK
SUPERMAN
QUAKE
BUZZ
OLYMPUS
ROBOCOP
KINGPIN
OPTIMUS
GENESIS
FONZIE
JESSICA
ENDEAVOUR
BLINK
ADAMA
FIREFLY
PEGASUS
PROMETHEUS
DIAMOND
RIKER
BUFFY

Svi ostali učenici koji su pristupili provjeri znanja uspješno su položili test. Rezultati provjere će biti vidljivi u sustavu upisi.hr.